Friday, February 21, 2020

โรคหัดระบาดทั่วโลกเตือน!! เด็กเล็กควรรับวัคซีนป้องกันด่วน

“กรมควบคุมโรค” ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ย้ำหากมีไข้สูง ผื่นนูนแดงที่ใบหน้า ควรรีบพบแพทย์ทันที ชี้พร้อมเก็บตกเด็ก 1-12 ขวบ รับวัคซีนฟรีถึง มี.ค.63 ที่สาธารณสุขทุกแห่ง นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า มีรายงานข่าวพบการระบาดของโรคหัดในหลายภูมิภาคของโลก ทำให้กรมควบคุมโรคต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา และกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ติดตามและประเมินสถานการณ์ของโรคหัดทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนด และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส “Measles” ซึ่งเป็นไวรัสที่พบได้บ่อยในจมูก และลำคอผู้ป่วย อาการที่พบบ่อยของโรคหัด คือ ไข้ออกผื่น โดยมักมีอาการไข้สูงประมาณ 3-4 วัน แล้วเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้น โดยผื่นเริ่มขึ้นจากหลังหูแล้วลามไปยังใบหน้าบริเวณชิดขอบผม แล้วแพร่กระจายไปตามลำตัว แขน ขา โดยเมื่อผื่นแพร่กระจายทั่วตัว ประมาณ 2-3 วัน ไข้จะค่อยๆ ลดลง และผื่นก็จะค่อยๆจางหายไป ผิวหนังบริเวณที่เป็นผื่นมากอาจจะลอกเป็นขุย หรือเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นได้ ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ คือ คออักเสบ หลอดลมอักเสบจนถึงปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ท้องเสีย และสมองอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุด หากป่วยด้วยโรคหัด หรือสงสัยว่าเป็นโรคหัด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาทันที นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน จึงขอให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญนำบุตรหลาน มารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยวัคซีนป้องกันโรคหัด มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มากกว่า 95% ซึ่งตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข จะฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมันจำนวน 2 เข็ม เข็มแรกเมื่อเด็ก อายุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง

ช่วงนี้อากาศหนาว…ต้องดูแลสุขภาพกัน

แนะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีสวมใสเสื้อกันหนาวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเลี่ยงใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน แก้วน้ำ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เผยแพร่เอกสารการป้องกันโรคในช่วงหน้าหนาว โดยเร่ิมจากเการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนสามารถฉีดได้ทุกอายุ แนะนำให้ฉีดทุกปีโดยเฉพาะประชากรในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไปเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5 ปีโดยเฉพาะอายุ6 เดือนถึง 12 ปี หญิงตั้งครรภ์. ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดตันเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคตับวายโรคเลือด  ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องร นอกจากนี้ยังต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอโดยเฉพาะเพราะเวลากลางคืน ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ   ทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด    หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำ ช้อนผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 

กรมสุขภาพจิตแนะพ่อแม่สอน ลูกอย่างไรไม่ให้โตไปคอร์รัปชั่น

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี โดยทางรัฐบาลไทยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันรณรงค์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ขึ้น เพื่อต้องการให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชน  ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ดีนั้น...

ดันนวดไทย “วัดโพธิ์” สร้างอาชีพ รายได้ เสริมแกร่งให้ สตรีไทย

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) สร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและโอทอปนวัตวิถี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการนวดแผนไทย ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับนายปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) โดยมีพระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การลงนามMOU ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้สร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทย ให้มีอาชีพมีทางเลือก สร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทยในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถทำงานอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ต้องไปทำงานรับจ้างในกรุงเทพมหานครหรือเมืองท่องเที่ยว ดังนั้น การมีความรู้ความสามารถในวิชาหัตถศาสตร์ หรือนวดแผนไทย ก็เป็นทางเลือกที่ดี สามารถใช้ทำอาชีพส่วนตัวอยู่กับบ้าน หรือสถานพยาบาลแผนไทยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งยังมีความต้องการอยู่มาก หรืออย่างน้อยที่สุดหากผ่านการฝึกอบรมตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) กับกรมการพัฒนาชุมชน ก็จะสามารถใช้วิชาความรู้นี้ มาดูแลสุขภาพของตนเองหรือคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

เรื่องที่ควรรู้ก่อนไป…บริจาคโลหิต

ตรวจคุณสมบัติก่อนบริจาคโลหิตบริจาคได้ทุก 3 เดือนเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาค “พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย          และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การบริจาคโลหิต คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค เพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ แต่ร่างกายใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โลหิตสามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือน  เพราะเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม ถ้าไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัว เพราะหมดอายุออกมาทางปัสสาวะ อุจจาระ กระบวนการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน จนกระทั่งบริจาคโลหิตเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำ บริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก(BLOOD BAG) ตั้งแต่ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค ความจำเป็นต้องใช้โลหิต โลหิต 77% ที่ได้รับบริจาคถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่างๆอาทิ อุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคกระเพาะอาหาร การคลอดบุตร ฯลฯ อีก 23 % เป็นการนำโลหิตไปใช้เฉพาะโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น การได้มีโอกาสบริจาคโลหิต จึงนับเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่และกลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข

“มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

​ผู้หญิง อย่าหยุด ดูแลสุขภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน แต่ถ้ามาพบแพทย์ตั้งแต่แรกเริ่มมีอาการก็สามารถรักษาได้... ​แพทย์หญิงกมัยธร เทียนทอง  กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ​ปัจจุบันผู้หญิงเมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งออกกำลังกาย  ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ทานอาหารเสริม ยาสมุนไพร เพื่อลดอายุ เพราะอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง - ดูอ่อนกว่าวัย และหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะหากท่านเป็นผู้หญิงที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป เป็นช่วงที่ประจำเดือนเริ่มหมดหรือเรียกว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยทอง ผู้หญิงที่อ้วน หรือไม่มีบุตร ท่านอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็เป็นได้...

เคล็ดลับกินเจให้…ไม่ขาดสารอาหาร

กินเจช่วงเทศกาล หรือจะกินเจ เพื่อสุขภาพ ต้องได้ครบคุณค่าสารอาหาร ผ.ศ. (พิเศษ) ดร. อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เล่าว่า ช่วงเทศกาลกินเจถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ทุกคนจะได้มีโอกาสทำบุญ ชำระจิตใจให้สะอาด เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติต่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ การกินเจตามธรรมเนียมนิยมแต่โบราณอย่างเคร่งครัดนั้น...

“เอไอเอส”ชูอสม.ออนไลน์ เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

ชูนวัตกรรมดิจิทัลช่วยงานด้านสาธารณสุข ตอกย้ำแนวคิดDigital For Thaisช่วยดูแลสุขภาพคนไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ บูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อจากยุ่งลาย นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอส ได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยยกระดับด้านงานบริการสาธารณสุขและดูแลสุขภาพของคนไทยภายใต้แนวคิดDigital for Thais โดยแอปพลิเคชัน  อสม.ออนไลน์ เป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหรือระบบ(Platform )ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มโดยมุ่งหวังให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้เป็นเครื่องมือการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกช่วยให้เข้าถึง

กินอย่างไรให้ผมสวย…9 อาหารคุณประโยชน์เพื่อเส้นผมสลวย มีน้ำหนักเงางาม

“ผมสวย” เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของคุณสาวๆ ไม่เชื่อลองถามหนุ่มๆข้างๆตัวคุณดูสิว่า เขาชอบผมสลวยเงางามมากแค่ไหน นอกเหนือจากการบำรุงเส้นผมด้วยวิธีต่างๆ ทั้งหมัก นวด อบไอน้ำ สารพัดแล้ว การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพผมก็ช่วยได้เช่นกัน วันนี้มี 9 เคล็ดลับอาหารบำรุงเส้นผม ซึ่งเป็นสูตรจาก“สาวอินเดีย” ว่าเขากินอะไรทำให้ผมดำเงางาม

วิธีรับมือและหลีกเลี่ยง !!!! ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของเที่ยวบินระยะไกลพิเศษ …

แควนตัส ((Qantas) สายการบินแห่งชาติของออสเตรเลียกำลังทดลอง“ เที่ยวบินผี: ghost flights” กับผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน 40 คน มันเป็นคำถามถึงความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีบนเครื่องบินของผู้โดยสารและลูกเรือ “อลัน จอยซ์” ซีอีโอของแควนตัสกล่าวในแถลงการณ์ของสายการบินว่า...

EDITOR'S PICK

- Advertisement -