ในหลวง และพระราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้ เยาวราช

ในหลวง พระราชินี
มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เยาวราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบ อัคคีภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ชุมชนตรอกโพธิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ 7 ก.ค. เวลา 15.40 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ภายในชุมชนตรอกโพธิ์ ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

ไฟไหม้เยาวราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ชุมชนตรอกโพธิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนเดือนร้อนเบื้องต้น ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวได้รับทราบ กับสอบถามการเกิดเหตุเพลิงไหม้และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ

พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถกลับประกอบสัมมาอาชีพและดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 6 ก.ค. เวลา 20.41 น. ภายในชุมชน ตรอกโพธิ์ ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเรือน ต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในชุมชน ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงทำเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเสียหายหมดทั้งชุมชน จำนวน 37 ครัวเรือน บ้านเรือน จำนวน 66 หลังคาเรือน

รวมถึงลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรมนิวเอ็มไพร์ ได้รับความเสียหายที่ชั้น 4 ชั้น 5 และชั้น 6 ร้านหูฉลามเฉลิมบุรี ได้รับความเสียหายที่ชั้น 4 และ 5 กับภัตตาคารไต่เซ็ง ได้รับความเสียหายที่ชั้น 4 และชั้น 5 พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 1 ไร่ 80 ตารางวา รถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ

เมื่อเวลา 23.37 น. พบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย ซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ตั้งจุดลงทะเบียนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนในเบื้องต้นแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ไฟไหม้เยาวราช