Monday, September 20, 2021

“ในหลวง-พระราชินี”แสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุกราดยิงที่โคราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชกระแส ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา ชื่นชมเจ้าหน้าที่ จิตอาสาฯ และเห็นใจผู้ตกอยู่ในเหตุการณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในประเทศของเรา ที่จังหวัดนครราชสีมา นับแต่บ่ายวันเสารที่ 8 กุมภาพันธ์ ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์...

ปลื้มปีติ!ในหลวง-พระราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรกลาง สายฝนจากพระบรมมหาราชวังถึงถนนราชดำเนินใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นโดยทรงพระดำเนินจากพระบรมมหาราชวัง ถึงถนนราชดำเนิน โดยประชาชนต่างฟังเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางท่ามกลางสายฝน วันนี้ (13 ต.ค.) เวลา 19.41 น. ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ...

ในหลวงพระราชทานปริญญา มรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 16.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2559 -2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เปิด “บัตรอวยพรพระราชทาน” ปีฉลู เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภาพฝีพระหัตถ์ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 เพจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยแพร่ ส.ค.ส.พระราชทาน มีลวดลายภาพฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มีลวดลายวัวตรงกับปีนักษัตรฉลู พระนามาภิไธย ‘สธ’ พระนามาภิไธย ‘สิรินธร’ และพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2564 ความว่า

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ไอจี“ในที่สุด…ก็ได้ฉีดวัคซีนซะที…”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax พร้อมภาพและข้อความ ระบุว่า “Good morning ka ในที่สุด…ก็ได้ฉีดวัคซีนซะที ดังที่คุณหมอบอกว่าทำงานอย่างเรา ถ้าได้ฉีดก็รีบฉีดซะ…จะได้ทำงานอย่างสุขใจ #ToBeNumberOne #Covid19 #Vaccines #เพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย”

ราชกิจจาฯประกาศ ค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษา รถจอดทิ้งริมทางสูงสุดคันละ 5 พันบาท

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และมาตรา 42/1 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประธานที่ปรึกษาฯจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว  ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว...

“พล.อ.สุรยุทธ์”เป็นประธานพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

พระยาแรกนามาพร้อมเทพีคู่หาบทอง – เงินวันพืชมงคลปีนี้ไม่มีพระโคเสี่ยงทาย วันที่ 11 พ.ค.2563 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดาและให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ในหลวง-พระราชินี เสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว “พระแก้วมรกต”

ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤกดูฝนเป็นฤดูหนาวพระราชทานน้ำพระพทุธมนต์แก่ประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนพร้อมพร้อมใจส่วมเสื้อสีเหลืองรอรับเสด็จเนืองแน่น วันนี้ (1 พ.ย.) เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...

POPULAR NEWS