มูลนิธิตันปัน โดย ตัน – อิง อิชิตัน มอบ 5.5 ล้าน ให้ 69 หมู่บ้านเชียงใหม่

ตัน อิชิตัน ลดฝุ่น PM 2.5
มูลนิธิตันปัน โดย ตัน อิชิตัน มอบเงิน 5.5 ล้านบาทให้ 69 หมู่บ้าน เชียงใหม่

มูลนิธิตันปัน โดยตัวแทน อัดฉีด 69 หมู่บ้าน เชียงใหม่ ช่วยกัน ลดจุดความร้อน ต้นเหตุ PM 2.5 กระตุ้น ทุกภาคส่วน ช่วยขยายโครงการ ให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน แก้ปัญหาในระยะยาว

“ผมรักเชียงใหม่ ผมคนนึง ที่จะไม่ยอมแพ้กับปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ยังวิกฤตมีผลกระทบต่อ สุขภาพรุนแรง เป็นความเสียหายที่ประเมินไม่ได้” ตัน อิชิตัน กล่าว ในฐานะประธาน “มูลนิธิตันปัน นำโดย ตัน – อิง ภาสกรนที” ที่ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอหางดง จัดโครงการท้าดวลชาวบ้านนำร่องใน 69 หมู่บ้าน แข่งกับตัวเองช่วยกันลด “จุดความร้อน” 

ต้นเหตุฝุ่น PM2.5 ด้วยการ ไม่เผา – แจ้งจับ – ไม่สนันสนุนของป่า มุ่งเป้า ลดจุดความร้อนลง 80% เทียบกับข้ อมูลจุดความร้อนของปีที่แล้ว หมู่บ้านไหนทำได้รับเลย 1 แสนบาท/หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ ในกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา ไฟป่าและฝุ่น PM2.5

และในกิจกรรมให้ชุมชน มีการสร้างอาชีพ ที่ยั่งยืนในหมู่บ้าน ตั้งแต่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 (40 วัน) ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุน ให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการป้องกันไฟและฝุ่นควัน ในระดับพื้นที่ 

ตัน อิชิตัน มอบเงิน 59 หมู่บ้าน
ตัน อิชิตัน และ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หลังจบโครงการ ผลการแข่งสะท้อน ถึงจุดเริ่มต้นที่ดี แสดงให้เห็นว่า ถ้าแต่ละหมู่บ้าน มีความมุ่งมั่น ก็สามารถ ช่วยกัน ลดจุดความร้อน ได้เห็นผลจริง โดย 54 หมู่บ้านจาก 69 หมู่บ้านใน 2 อำเภอ ทำสำเร็จ ลดจุดความร้อน ได้ตามเป้า 80% เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกับปีก่อนด้วยความร่วมมือกันในชุมชน 

อำเภอหางดง (22 หมู่บ้าน) มีจุดความร้อนทั้งหมด 59 จุดจากเดิม 181 จุดในปีก่อน โดยมีหมู่บ้าน ที่ไม่เกิดจุด ความร้อนเลย 14 หมู่บ้าน ส่วนอำเภอแม่ริม (47 หมู่บ้าน) มีจุดความร้อน 52 จุดเทียบกับ 131 จุด

ในปีก่อน มีหมู่บ้านที่ไม่เกิดจุดความร้อนเลยถึง 30 หมู่บ้าน รวม 2 อำเภอ 69 หมู่บ้านร่วมมือกันลดจุดความร้อนลงได้ถึง 201 จุด สถิติรวมลดลง 65% 

“มูลนิธิตันปัน นำโดย ตัน – อิง ภาสกรนที” จึงไ ด้มอบเงินรางวัลใ ห้แก่ 54 หมู่บ้าน/หมู่บ้านละ 1 แสนบาท และเงินรางวัลปลอบใจ ให้กับอีก 15 หมู่บ้าน ที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าอี กหมู่บ้านละ 10,000 บาท รวมเป็นยอดเงินสนับสนุน ในครั้งนี้กว่า 5.5 ล้านบาท เพื่อแทนคำขอบคุณ และเป็นกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่และชุมชน ที่ได้พยายาม ลดจุดความร้อนกันอย่างสุดความสามารถ 

ตัน อิชิตัน ได้พูดถึงโครงการนำร่อง ที่ประสบผลสำเร็จนี้ว่า สิ่งที่ยากที่สุด คือการตัดสินใจ ของชุมชน แต่ละหมู่บ้าน ที่ต้องคิดถึง ผลกระทบต่อส่วนร่วม ให้มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน จากนั้น ก็เหลือเพียงตั้งใจทำต่อ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถลดจุ ดความร้อนได้สำเร็จ

ไม่มีใครรู้ว่าชาวเชียงใหม่ จะเผชิญปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไปอีกนานแค่ไหน แต่ผมเชื่อว่าถ้าเริ่มต้นดี แล้วก็มีโอกาสดีขึ้นได้ต่อไป ขอให้เราทุกคนช่วยกัน

ลองคิดดูว่า เพียงทำนำร่อง 69 หมู่บ้านใน 40 วัน ยังลดจุดความร้อน ได้ถึง 201 จุด คิดเป็น 65% เกินครึ่ง ในขณะที่หมู่บ้าน ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ สามารถลดจุดความร้อนลง ได้เพียง 39% 

จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 2,070 หมู่บ้าน หากนำ ข้อมูลสถิติจ ากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ที่รวมรวมสถิติ การเกิดจุดความร้อน ในเชียงใหม่ในปี 2566 (1 ม.ค. – 17 เม.ย. 66) ทั้งหมด 11,712 จุด

ตัน อิชิตัน
ตัน อิชิตัน มอบเงินให้ 59 หมู่บ้าน

แล้วนำสถิติโครงการนี้ที่สามารถลดจุดความร้อนได้ถึง 65% ไปเทียบ จะเหลือเพียง 4,099 จุด 

เชื่อว่าถ้าทำได้ตัวเลขนี้ หรือน้อยกว่านี้ ลงไปเรื่อยๆ จะช่วยบรรเทา ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ทำให้ เชียงใหม่ ติดอันดับเมือง ที่มีมลพิษเป็นอันดับ 1 เมืองที่มี คุณภาพอากาศแย่ที่สุด ในโลก ที่ไม่แค่ ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของประเทศ แต่สำคัญที่สุดคือส่ งผลกระทบ ต่อสุขภาพ ของทุกๆคน 

ทั้ง ลูกหลานที่ เป็นเด็กเล็ก หรือ พ่อแม่ผู้สูงอายุ ของชาวเชียงใหม่เองได้ จึงอยากเชิญชวน ทุกภาคส่วน ไม่ว่า จะภาครัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนภาคธุรกิจ

ให้ช่วยกันจัดทำ โครงการ ลดจุดความร้อนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเอาอากาศที่บริสุทธ์กลับคืนมา แก้ปัญหาในระยะยาว จนหมดไป อยากให้ทุกคนร่วมสู้ต่อไป ด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

: อิชิตัน ลุยตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง ส่ง “ตัน พาวเวอร์” ขวดแก้วราคา 10 บาท

: “ตัน อิชิตัน” ท้าดวล 69 หมู่บ้านเชียงใหม่ ลดจุดไฟได้รับเงินทันที 1 แสน