“สุริยะ-เสริมศักดิ์” หนุนงาน IMCAS Asia ดันไทยฮับทัวร์สุขภาพ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงคมนาคม นำทีมเปิดงานประชุมนานาชาติ “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” ผลักดันไทยเป็นประเทศศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รัฐบาลไทยยิ้มรับ ไทยเจ้าภาพงานอินเตอร์ “IMCAS Asia 2024” 21-23 มิ.ย.นี้ “ สุริยะ -เสริมศักดิ์” ประสานเสียง นำไทยผงาดฮับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลก มั่นใจชาติได้ประโยชน์ครบ 4 ด้าน “ดึงนักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญความงาม-พีอาร์ภาพลักษณ์-ขยายฐานทัวร์คนรวย-สร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่”

นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ว่า ในฐานะ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแล สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุม และ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” ได้ เป็นประธาน เปิดงาน การประชุมนานาชาติ “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” ที่ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือก เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ต่อเนื่องปีที่ 6

มี ผู้ลงทะเบียน เข้าร่วม จากทั่วโลก กว่า 3,000 คน ระหว่าง 21-23 มิถุนายน 2567 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น ซึ่ง จะเป็นงานไมซ์นานาชาติ ที่สามารถสร้าง รายได้ เข้าประเทศ สูงกว่า การท่องเที่ยว ปกติ ซึ่ง เป็นหนึ่งในนโยบาย ที่จะผลักดัน การเติบโต ทั้งจำนวนงาน และเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ยินดีสนับสนุนงาน IMCAS Asia 2024 ที่เลือกไทย เป็นสถานที่จัดงาน โดย มีบุคลากรระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ผิวหนัง ศัลยแพทย์พลาสติก เวชศาสตร์ความงาม และ ฟื้นฟูความเสื่อม จากทั่วโลก นักวิชาการ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ จากทั่วโลกกว่า 3,000 คน ขานรับ กับวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ของ รัฐบาลที่กำลังยกระดับประเทศเป็น “ศูนย์กลางการแพทย์ และสุขภาพ หรือ Wellness & Medical Hub” และ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ไทยมหาศาล

รัฐบาล ส่งเสริมการท่ิงเที่ยวเชิงสุขภาพ
งาน “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” 21-23 มิ.ย.2567 มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ความงาม และสุขภาพ จากทั่วโลกมารวมตัวกันในไทยกว่า 3,000 คน

ด้วยศักยภาพ ของกลุ่มผู้ร่วมงานเป็นแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านความงาม แล้วยัง เป็นนักท่องเที่ยว คุณภาพมีศักยภาพใช้จ่ายเงินสูงตลอดการเดินทางประชุมและพักผ่อนในไทย จึงมุ่งหวังจะให้งาน IMCAS Asia 2024 เป็นเวทีสำคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพและความงาม เสริมสร้างศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

การที่ไทยได้รับเลือกเป็นสถานที่เจ้าภาพจัดงานประชุม IMCAS Asia 2024 ครั้งนี้จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับประเทศ 4 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านที่ 1 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง จากกลุ่มผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และความงาม ผู้บริหารองค์กรและนักลงทุน พร้อมใช้จ่ายเงินสูง เดินทางมาพร้อมผู้ติดตาม

ซึ่งมีทั้งผู้เดินทางมาก่อนล่วงหน้าและผู้ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวหลังจบงานต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ด้วย จึงคาดหวังจะเกิดการใช้จ่ายกระจายไปยังที่พัก อาหาร การขนส่ง ภาคการท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นทำให้เศรษฐกิจคึกคักมากขึ้น

  • ด้านที่ 2 ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในระดับโลก ในฐานะเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติ จึงมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับโลก เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มในอนาคตอนาคตได้
  • ด้านที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ของไทย ตอกย้ำเรื่องความก้าวหน้าบริการทางการแพทย์และความงาม

ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกใช้การแพทย์ในไทยมากขึ้น เช่น การทำศัลยกรรมความงาม การรักษาโรคเฉพาะทาง การพักฟื้นตามรีสอร์ตสุขภาพ จะเป็นอีกตลาดที่แต่ละคนพร้อมใช้จ่ายเงินจำนวนมาก สร้างผลเชิงบวกกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

  • ด้านที่ 4 พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ จากผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศจะมีโอกาสพบพูดคุยสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการในไทยพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

เช่น การลงทุนคลินิกความงามและศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ช่วยยกระดับเศรษฐกิจเมืองไทยเติบโตต่อเนื่องระยะยาว เกิดปรากฎการณ์ใหม่ทั้งอาชีพ การจ้างงาน และการลงทุนที่มีมูลค่าสูงขึ้นต่อไป

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เสริมศักดิ์ ยิ้มรับ ต่างชาติ 16.2 ล้านคน ชงครม.เพิ่มเยียวยาปี’68