ครม.สัญจรโคราช รัฐร่วมขับเคลื่อนดิจิทัลในทุกมิติ

นายกรัฐมนตรี ครม.สัญจร
เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เปิดงาน “Digital Korat: The Future Starts Now - โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” กิจกรรมส่วนหนึ่งของ ครม.สัญจรโคราช

นายกฯ เปิดงาน “Digital Korat: The Future Starts Now – โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” กิจกรรมส่วนหนึ่งของ ครม.สัญจรโคราช หวังขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลในโคราชในทุกมิติ ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2567) เวลา 11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Digital Korat: The Future Starts now – โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะประชาชน

ครม.สัญจร
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Digital Korat: The Future Starts now – โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต”

โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วม

รัฐและธุรกิจต้องนำดิจิทัลมาปรับการทำงาน(Digital Transformation)

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการอบรมฯ ตอนหนึ่งว่า ทุกคนทราบกันดีว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล ผู้คนในสังคมได้สัมผัสกับการทำธุรกรรมผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปรากฏเป็นรูปธรรม และเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของเราทุกคนในโลกปัจจุบัน และหลายองค์กรในโลกยุคปัจจุบันกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความรวดเร็วในการให้บริการ หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Transformation เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างดีที่สุด

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการทำงานของภาครัฐ ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล และทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากรัฐสะดวกมากยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลเราจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล” นายกฯ ย้ำ

นายกฯ กล่าวต่อว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะและสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของดิจิทัลในทุกมิติและเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของคนไทย

ขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลในส่วนภูมิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการอบรมสัมมนาหัวข้อ “Digital Korat: The Future Starts Now – โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนผู้มีความสนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลในส่วนภูมิภาค ให้กับส่วนราชการและประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ดิจิทัล ยกระดับการดำเนินงานภาครัฐ เช่น การใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขับเคลื่อนสู่การทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) การนำข้อมูลดิจิทัลมาวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอีกด้วย

ประมวลภาพ : นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Digital Korat: The Future Starts now – โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี ไฟเขียว ค่าแรงขั้นต่ำ 400บาท ทั่วประเทศ