ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี ไฟเขียว ค่าแรงขั้นต่ำ 400บาท ทั่วประเทศ

ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี ค่าแรงขั้นต่ำ 400บาท
นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.เพชรบุรี

ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี รับทราบ การปรับ ค่าแรงขั้นต่ำ 400บาท ทั่วประเทศ ก.ย.-ต.ค.นี้ เคาะ 18 โครงการให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 วงเงิน 514.9 ล้านบาท นายกฯเผย ครม.สัญจร ครั้งต่อไป ที่โคราช

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ(ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) จ.เพชรบุรี

ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี เห็นชอบในหลักการ 18 โครงการ 514.9 ล้านบาท

รับทราบและเห็นชอบในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จำนวน 10 โครงการ วงเงิน 246,263,000 บาท

และโครงการ ที่เป็นข้อเสนอ ของภาคเอกชน 8 โครงการ วงเงิน 268,638,000 บาท รวม 18 โครงการ วงเงิน 514,901,000 บาท ให้ใช้งบประมาณปี 2567 และงบกลาง

สำหรับโครงการที่ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี รับทราบ และเห็นชอบ ในหลักการ ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 10 โครงการ วงเงิน 246,263,000 บาท มีดังนี้

โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท

1.โครงการปรับปรุง ผิวทาง พร้อมติดตั้งป้ายท่องเที่ยว และเครื่องหมายจราจร บนผิวถนนสาย สค.5022 ถนนสาย สค.5036 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ระยะทางรวม 9.1 กิโลเมตร วงเงิน 25 ล้านบาท

2.โครงการ ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี วงเงิน 25 ล้านบาท

โครงการของจังหวัด มีดังนี้

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนเขาตะเครา-ท่าแลง ต.โรงเข้ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพรชบุรี งบประมาณ 50 ล้านบาท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสู่ความยั่งยืน วงเงิน 40 ล้านบาท

โครงการป้องกัน กำจัดศัตรูมะพร้าว โดยวิธีผสมผสาน วงเงิน 10 ล้านบาท

จังหวัดสมุทรสงคราม มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (ระยะทาง 2) วงเงิน 48,560,000 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท ได้แก่

1.โครงการงานปรับระดับผิดทาง  ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่างกม.27+550- กม.30+275 ทางขนาน(เป็นช่วงๆ) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 2.725 กิโลเมตร งบประมาณ 20 ล้านบาท 

2.โครงการปรับปรุงผิวทาง เพื่อเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยว และ ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ถนนสายหมู่ 8-หมู่1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร งบประมาณ 30 ล้านบาท 

สำหรับโครงการที่เป็นข้อเสนอ ของเอกชน จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการต่อยอด จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ของ ยูเนสโก วงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco – Tourism)

2.โครงการเพิ่มปริมาณ น้ำต้นทุน อ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเพชรบุรีวงเงิน 40 ล้านบาท

3.โครงการขยายเขตประปาบาดาล ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม วงเงิน 45,638,000 บาท

4.ก่อสร้างท่าเทียบเรือวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครวงเงิน 14 ล้านบาท

5.โครงการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น) วงเงิน 49,682,000 บาท

6.โครงการฝายแม่น้ำปราณบุรี (ก่อสร้างฝายสูง 3 เมตร ยาว 40 เมตร)  วงเงิน 23 ล้านบาท

7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ  อ่างเก็บน้ำหนองเปราะ จ.เพชรบุรี วงเงิน  35 ล้านบาท

8.โครงการเพิ่มศักยภาพ ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ระยะที่ 1 วงเงิน 50ล้านบาท

ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี รับทราบ ปรับขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี ยังเห็นชอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  เสนอ เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรืออีอีซีวีซ่า

เป็นไปตามแนวทางการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (อีอีซีดี)

โดยชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ามาทำงานใน อีอีซี หรือ อีอีซีดี ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และได้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาคงที่ 17 %

ครม.ยังได้รับทราบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากัน 400 บาท ทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ในเดือนก.ย.-ต.ค.2567 นี้ ส่วนการประชุมครม.สัญจรครั้งต่อไป จะจัดที่จ.นครราชสีมา ช่วงปลายเดือนมิ.ย.-ต้นเดือนก.ค.2567

ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน ระบุว่า จะหารือกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการขึ้นค่าแรง 400 บาท ทั่วประเทศครั้งนี้ เช่น การดูแลราคาสินค้า มาตรการช่วยเหลือทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ยืนยันเรื่องนี้ไม่มีถอย

รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม.อนุมัติหลักการยกเว้นภาษีระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล