“ก. พลังงาน -ปตท.-กฟผ.” ถก 70 ชาติ นำไทยผงาดพลังงานสะอาด

ไทยเจ้าภาพจัดใหญ่ “Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024” มีผู้คร่ำหวอดในวงการ พลังงาน จากทั่วโลก 70 ประเทศเข้าร่วมกว่า 22,000 ราย ระหว่าง 15-17 พ.ค.67 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ไทยเจ้าภาพจัดใหญ่ “Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024” มีผู้คร่ำหวอดในวงการ พลังงาน จากทั่วโลก 70 ประเทศเข้าร่วมกว่า 22,000 ราย ระหว่าง 15-17 พ.ค.67 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กระทรวง พลังงาน แท็กทีม “ปตท.- กฟผ.” ใช้เวที “ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย” และ “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2024” ดันไทยก้าวผ่านความท้าทายสู่ประเทศ พลังงาน สะอาดของโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพลังงาน ร่วมกับยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ จำกัด ประกาศนำประเทศไทย ก้าวข้าม 3 ความท้าทาย “มั่นคง เข้าถึงได้ และยั่งยืน” ประกาศนำพลังงานไทยก้าวสู่อนาคตในเวทีใหญ่ “Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024” งานประชุมและจัดแสดงนวัตกรรมพลังงานแห่งปี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน นักนวัตกรรมระดับนานาชาติ จากทั่วโลกเข้าร่วม 70 ประเทศ กว่า 22,000 ราย ระหว่างวันที่ 15- 17 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท ผงาดพลังงานสะอาด

ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูลรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมและนิทรรศการ Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 โดยมุ่งส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเติบโตโดยการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ นำเสนอความก้าวหน้านวัตกรรมพลังงานระหว่างประเทศกับผู้นำเครือข่ายในอุตสาหกรรมพลังงาน เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดทั้งระดับภูมิภาคและโลก ขับเคลื่อนด้วยนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ผลักดันไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065)

พร้อมทั้งจะเร่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายด้านพลังงานครบ 3 ประการ (Energy Trilemma) ประกอบด้วย 1.การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 2.การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม 3.สร้างพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มร.คริสโตเฟอร์ ฮัดสันประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยีกล่าวว่า งานประชุมและนิทรรศการ Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 เป็นงานที่สุดการประชุมด้านพลังงานและนวัตกรรมยานยนต์แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดภายใต้แนวคิด “ทางออกของเอเชียต่อความท้าทายด้านพลังงานของโลก : Asia’s Solution to the World’s Energy Challenges” มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เทคโนโลยี การลงทุน สู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและความยั่งยืนระดับประเทศและภูมิภาค คาดจะมีผู้เข้างาน 22,000 คน ผู้ร่วมประชุม 2,500 คน วิทยากร 600 คน บริษัทนานาชาติ 350 แห่ง

เพิ่มศักยภาพเอเชียให้เป็นผู้นำการเจรจาด้านพลังงานระดับโลก ส่งเสริมความร่วมมือในการกำหนดอนาคตการผลิตและใช้พลังงาน ตลอดจนตอกย้ำบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนโลกสู่เส้นทางพลังงานสะอาดขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น และยั่งยืนเป็นผลดีต่อโลกในระยะยาว

ในงานจัดประชุมผู้กำกับดูแลพลังงานประจำปี (ERRA) ครั้งที่ 21 ขึ้นด้วย เปิดเวทีให้หน่วยงานสำคัญเข้าร่วมฟอรัมทำหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายพลังงาน (ERF) โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ในฐานะผู้นำร่องการใช้พลังงานหมุนเวียนและโซลูชันด้านความยั่งยืนทางพลังงาน พร้อมกับส่งสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ERC Forum จากหน่วยงานกำกับดูแลในอาเซียน เพื่อจะช่วยเน้นย้ำถึงแนวทางพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคร่วมกัน

บูธของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานพร้อมร่วมขับเคลื่อนอนาคตของพลังงานสู่ความยั่งยืน
บูธของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานพร้อมร่วมขับเคลื่อนอนาคตของพลังงานสู่ความยั่งยืน

ตลอดารจัดงานใหญ่ครั้งนี้ ทาง กลุ่ม ปตท. กฟผ. และ บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ จำกัด มีผู้สนับสนุนหลักคือ ADNOC และ ปตท.สผ. จัดแสดงนวัตกรรมก้าวล้ำและกรอบนโยบายที่จะเป็นแนวทางเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสร้างพลังก้าวสู่อนาคตพลังงานที่ยั่งยืน 

นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท.นำชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมพลังงานสีเขียว
นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท.นำชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมพลังงานสีเขียว

นายวุฒิกร สติฐิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ปตท. ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านพลังงานของไทยมุ่งมั่นจะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและทั่วโลกสู่ความยั่งยืน ก้าวไปอีกขั้นเรื่องการเพิ่มความหลากหลายสู่พลังงานหมุนเวียน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยมุ่งหวังจะเป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและสร้างความก้าวหน้าด้านวิจัยในสาขาสำคัญๆ ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ

อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงเรื่องการจัดเก็บพลังงาน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบพลังงาน บทบาทความก้าวหน้าของ LNG (Energy Transition in LNG) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผสมผสานพลังงานอนาคต และยานพาหนะไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณการเติบโตและเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ทาง ปตท. กับพันธมิตรได้เดินหน้าพัฒนาไม่เฉพาะเพียงแค่กระแส แต่มุ่งสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน

ดังนั้นการจัดนิทรรศการและงานประชุม Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญของทั้งภูมิภาคอาเซียนทำให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือกันขับเคลื่อนอนาคตสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไปด้วยกัน

นายธวัชชัย สำราญวานิชรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.มีเป้าหมายหลักเรื่องสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเป็นผู้นำบูรณาการเทคโนโลยีล้ำสมัยกับทรัพยากรหมุนเวียน เพื่อเปลี่ยนแปลงกรอบการทำงานด้านพลังงานของเอเชีย งานนี้จะเป็นเวทีสำคัญช่วยเรื่องการแบ่งปันความก้าวหน้าและความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน ย้ำบทบาทเชิงรุกของเอเชียที่จะตอบสนองความต้องการพลังงานทั่วโลกและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ตอนนี้ กฟผ.มีแผนรับมือกับความผันผวนของวงการพลังงานอันเกิดจากสถานการณ์ปัจจุบันของพลังงานโลก โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ จึงต้องจัดหาพลังงานสีเขียวควบคู่กับเตรียมแหล่งพลังงานทดแทนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน ความมั่นคง และความยั่งยืนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

โดยมีการวิจัยและพัฒนาพลังงานขยายความร่วมมือปูทางพลังงานสีเขียวในอนาคต เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมประชุมก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการมีส่วนร่วมกำหนดเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นพลังเอเชียยังคงเป็นสัญญาณความก้าวหน้าและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร่วมกันแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงานของโลกด้วย

สำหรับการจัดงานประชุมและนิทรรศการ Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 ในไทยครั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างรวมพลังกันเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เทคโนโลยี และการลงทุน สู่ความมั่นคงด้านพลังงาน และความยั่งยืนในระดับประเทศและภูมิภาค เร่งสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดมากขึ้น ภายในงาน ประกอบด้วย  2 ส่วนสำคัญ คือ

ส่วนที่ 1 Future Energy Asia จัดให้มีโชว์รูมรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ โซลูชันด้านพลังงานที่ล้ำสมัย  ส่วนที่ 2 Future LNG Asia Summit เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำก๊าซธรรมชาติแบบแอลเอ็นจี (LNG) Future Mobility Asia Exhibition and Summit นิทรรศการและงานประชุมสุดยอดผู้นำด้านกลยุทธ์ขององค์กรพลังงานชั้นนำต่าง ๆ    

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : GPSC จับมือ Seaborg รุกพลังงานสะอาด