GPSC จับมือ Seaborg รุกพลังงานสะอาด

GPSC Seaborg พลังงานสะอาด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้ลงนามความร่วมมือ บริษัท Seaborg Technologies ApS

GPSC ลง เอ็มโอยู Seaborg จากเดนมาร์ก ร่วมศึกษาโอกาสการพัฒนา พลังงานสะอาด ด้วยเทคโนโลยี SMR การลง เอ็มโอยู ของ GPSC และ Seaborg จะช่วยให้ประเทศก้าวสู่ พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2603

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันนี้ (24 เมษายน 2567) GPSC ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Klaus Nyengaard ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Seaborg Technologies ApS ผู้พัฒนาเทคโนโลยี SMR (Small Modular Reactor) ขนาดเล็ก ประเทศเดนมาร์ก

ด้วยพันธกิจ ในการผลิต พลังงานสะอาด ที่มีเสถียรภาพ และความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการ ใช้พลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jon Thorgaard เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว

ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย สาทร กรุงเทพฯ เพื่อศึกษา ความเป็นไปได้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาออกแบบ ให้เป็นโมดูลาร์ขนาดเล็ก มีความปลอดภัยสูง และที่สำคัญเทคโนโลยี SMR จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ

GPSC Seaborg พลังงานสะอาด เอ็มโอยู ระบบไฟฟ้า
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้ลงนามความร่วมมือ บริษัท Seaborg Technologies ApS

จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ ในการผลิตพลังงานสะอาด เพิ่มเติมจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ในประเทศไทย ซึ่งจะเข้ามาตอบโจทย์ การผลิตไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษา จะใช้เวลาประมาณ 4 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2570) 

สำหรับ ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษา ความเป็นไปได้ ครอบคลุมด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กฎหมาย ปัจจัยความเสี่ยง การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ  รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความเหมาะสมของพื้นที่ตั้ง และขนาดของหน่วยผลิตไฟฟ้า ประมาณ 200-800 เมกะวัตต์

ควบคู่ไปกับ การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านเทคโนโลยี ระหว่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งสององค์กร ในการดำเนินโครงการ หน่วยผลิตไฟฟ้า SMR ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่จะนำมาศึกษา ความเหมาะสม

ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจ กับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ หน่วยกำกับดูแล รวมทั้งภาคสังคม และประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจ ในระบบการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ

Mr. Klaus Nyengaard ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Seaborg Technologies ApS กล่าวว่า “นวัตกรรมด้าน SMR นับเป็นโอกาส ในการต่อยอด การผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ ของ GPSC ในการแสวงหาโอกาส ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ในรูปแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ของระบบการผลิตไฟฟ้า ของไทย ให้มีเสถียรภาพ และความมั่นคง ในระบบการผลิต”

GPSC Seaborg พลังงานสะอาด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้ลงนามความร่วมมือ บริษัท Seaborg Technologies ApS

การศึกษา ความเป็นไปได้ ของเทคโนโลยี SMR มีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือ จากการศึกษา ความเป็นไปได้ในเทคโนโลยี ไฮโดรเจน (Hydrogen) และเทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture & Storage – CCS) ที่ GPSC กำลังดำเนินการ อยู่แล้ว

เพื่อมุ่งเน้นหา โอกาสในการพัฒนา ทางเลือกในการ ผลิตพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำจาก พลังงานสะอาด เพิ่มเติม

ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก ของ GPSC ในการร่วม บรรเทาผลกระทบ จากภาวะโลกร้อน โดยกระบวนการศึกษา ความเป็นไปได้กับ ผู้เชี่ยวชาญจาก Seaborg

จะสามารถทำให้ GPSC เข้าถึง มาตรฐานความปลอดภัย แบบ passive design (ซึ่งมีเฉพาะเทคโนโลยี SMR) การออกแบบ เตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก และการจัดการของเสีย ฯลฯ

ตามข้อกำหนด ขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) อย่างไรก็ตาม การศึกษา ความเป็นไปได้ SMR จะต้องรับฟังความเห็น จากทุกภาคส่วนภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งด้านกฎหมาย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ จากทุกฝ่าย

Seaborg

GPSC ลงนามจูรองเอ็นจิเนียริ่ง ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน ป้อนเข้าระบบปี 67