ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน 5 ภาษา คาดการณ์แล้วเสร็จต้นปี 2568

ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน
รัฐบาลเผย ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน 5 ภาษา คาดการณ์แล้วเสร็จต้นปี 2568

ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน “Cell Broadcast Service” ผ่านมือถือ ครั้งเเรกในไทย แจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน 5 ภาษา คาดการณ์แล้วเสร็จต้นปี 2568 นายกฯสั่งการให้เดินหน้าพัฒนาระบบต่อยอดความสำเร็จ เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติในทุกพื้นที่

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ผลสำเร็จ จากการบูรณาการ ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สำนักงาน กสทช. กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดทำ Cell Broadcast Service หรือ CBS ระบบเตือนภัยฉุกเฉินในพื้นที่จริงครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่ง เป็น ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน ที่ทั่วโลกใช้งาน สามารถ ส่งข้อความ เตือนภัย ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการทุกเครื่อง

ไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถรับข้อความได้พร้อมกันทันที

โดยทั้งคนไทย และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถ รับข้อความได้พร้อมกันทันที เพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ อย่างทันท่วงที ช่วยสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และ ยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน CBS เป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน สามารถแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินได้ 5 ภาษา ทั้ง ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ซึ่งครอบคลุมผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

โดย จะส่งข้อความแจ้งเตือนภัย ในรูปแบบ ข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ และ เสียง ทั้งยังมีสัญญาณเสียง และ ข้อความ ที่แสดงบนหน้าจอ (Pop up) รวมถึง รองรับ Text to Speech เทคโนโลยีช่วยเหลือ ที่อ่านออกเสียงข้อความ ทำให้มี ประโยชน์ต่อการแจ้งเตือน แก่ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นอีกด้วย

สำหรับระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน CBS สามารถตั้งระดับการเตือนได้ 5 ระดับ ตามฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยใช้ความร่วมมือกับฐานข้อมูลของภาครัฐ ประกอบด้วย

1. การแจ้งเตือนระดับชาติ (National Alert) การแจ้งเตือน ระดับสูงสุด ความสำคัญมากสุด และทุกคนในทุกพื้นที่เสาสัญญาณครอบคลุมจะทราบเหตุทันที

2. การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน (Emergency Alert) การแจ้งเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ภัยสึนามิ แผ่นดินไหว น้ำท่วมฉับพลัน หรือ ภัยจากคนร้าย เป็นต้น

3. การแจ้งเตือนคนหาย (Amber Alert) ระบบตั้งเตือนข้อมูลเมื่อมีเด็กหายหรือคนหาย รวมทั้งการลักพาตัวเพื่อให้ประชาชนทราบข่าวเฝ้าระวัง และช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐสังเกตการณ์ รายงานผล ถ้าพบคนหายหรือคนร้าย

4. ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยสาธารณะในพื้นที่ หรือการเฝ้าระวังกรณีแจ้งคนที่อยู่อาศัย ชุมชน และผู้สัญจรผ่านพื้นที่นั้น

5. การแจ้งเตือนทดสอบ (Test Alert) ระบบทดสอบการแจ้งเตือน ตามวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจต่าง ๆ โดย สามารถใช้งาน เพื่อทดสอบก่อนขยายผลสู่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนในระดับต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า เนื่องจากเป็นระบบใหม่ในประเทศไทย จึงต้อง มีการเตรียมความพร้อม เรื่องอุปกรณ์ และ การติดตั้งทั่วประเทศ โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณต้นปี 2568 ซึ่งเมื่อระบบพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ ประชาชนทั่วประเทศจะได้รับการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยให้คนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชื่นชมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการพัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ ด้านสาธารณภัยของประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ พร้อมสั่งการให้ต่อยอดเพิ่มความปลอดภัยให้คนไทย และนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่” นายชัย กล่าว

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : นายกฯ มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ คนพิการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว