ธ.ก.ส. ผุด สินเชื่อหนุนเกษตรกร ไปเก็บผลไม้ในต่างประเทศ

ธ.ก.ส. สนับสนุน สินเชื่อหนุนเกษตรกร ไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ สร้างรายได้ระยะสั้น โดย สินเชื่อหนุนเกษตรกร นี้ จะช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้วงเงินกู้สูงสุด 75,000 บาท

  • มีวงเงินสินเชื่อรวม 375 ล้านบาท เป้าหมายลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 5,000 ราย
  • ดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า กำหนดชำระคืนเงินกู้เพียง 1 งวด ภายใน 31 ธ.ค.67 นี้
  • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่ทำการเปิดบัญชีเงินกู้
  • เป็นผู้ที่มีชื่อ ในบัญชีรายชื่อลูกค้า ที่บริษัทจัดหางานรวบรวม และนำมาเสนอกับธนาคาร

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสินเชื่อ เพื่อไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปเก็บผลไม้ในประเทศสวีเดน และฟินแลนด์ โดยมีเป้าหมายในการป้องกัน ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ที่มีต้นทุนสูง

รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. ในช่วงว่างเว้นจากการผลิตภาคเกษตร วงเงินสินเชื่อรวม 375 ล้านบาท เป้าหมายลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 5,000 ราย แบ่งเป็นวงเงินกู้สำหรับไปทำงานเก็บผลไม้ป่า ในประเทศสวีเดน กู้ได้ไม่เกิน 75,000 บาท/ราย ส่วนประเทศฟินแลนด์ กู้ได้ไม่เกิน 65,000 บาท/ราย

โดยดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า กำหนดชำระคืนเงินกู้เพียง 1 งวด ภายในวันที่ 31 ธ.ค.67 นี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่ทำการเปิดบัญชีเงินกู้ และเป็นผู้ที่มีชื่อ ในบัญชีรายชื่อลูกค้า ที่บริษัทจัดหางาน ได้รวบรวม และนำมาเสนอธนาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการ จัดทำหนังสือกู้ยืม และเงื่อนไขในการชำระหนี้ ตามโครงการฯ

ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญ กับการคุ้มครองสวัสดิภาพ การเดินทางไปทำงาน ดังกล่าว ที่ต้องถูกกฎหมาย รวมถึงการการันตีรายได้ที่เหมาะสม จึงไม่อนุญาตให้ลูกค้ากู้เงิน เพื่อเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านบริษัท

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ ขอสินเชื่อ หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ก.ค.67

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. ยังได้พัฒนาระบบ Digital Service ที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการถอนโอน เติม จ่าย ซื้อสลาก ตรวจสลาก ธ.ก.ส. รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลบัญชี เงินฝาก เงินกู้ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ วิถีชีวิตยุคดิจิทัล

พร้อมอำนวยความสะดวก การขอสินเชื่อในโครงการต่าง ๆ อาทิ บัตรเกษตรสุขใจ สินเชื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพลูกค้าชำระหนี้ สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อแทนคุณ สินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับสถานการณ์ภัยแล้ง

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ และสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Credit) เป็นต้น ผ่านแอปพลิเคชันทาง BAAC Mobile LINE Official : BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อ ต้องเป็นบุคคลทั่วไป ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือเป็นลูกค้าเงินกู้ ลูกค้าเงินฝากของธนาคาร และจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หากพบว่า เป็นลูกค้าที่ล้มละลาย จะไม่สามารถแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อผ่านระบบดังกล่าวได้

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ธ.ก.ส. ให้ขอสินเชื่อผ่านแอปฯ BAAC เว็บไซต์ และ LINE Official เริ่ม 17 มิ.ย. 67