CHO เดินหน้าแผนระดมทุน SPAC ผ่านบริษัทร่วมทุน AROGO

CHO
สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กล่าวว่า CHO เดินหน้าแผนระดมทุน SPAC ผ่านบริษัทร่วมทุน AROGO

CHO ระดมทุนรูปแบบ SPAC ในสหรัฐอเมริกาผ่านบริษัท Arogo Capital Acquisition Corp. ยื่นขอควบรวมกับบริษัท Ayurcann Holdings Corp หรือ AYUR มูลค่ากว่า 7.7 พันล้านบาท คาดดำเนินการควบรวมเสร็จภายในสิ้นปี 67 รองรับแผนต่อยอดธุรกิจและส่งผลเชิงบวกต่องบการเงินของบริษัทลุยต่อยอดโครงการใหม่ในอนาคตภายใต้โรดแมป CHO Tech Riders 2030

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้แจ้งการดำเนินการผ่านบริษัท Singto, LLC  ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อลงทุนในบริษัท Arogo Capital Acquisition Crop. (“AROGO” หรือ “บริษัทร่วม”) ระดมทุนในรูปแบบ Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลค่าหลังการควบรวม 7.7 พันล้านบาท

โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการของ AROGO ลงนามใน Business Combination Agreement (BCA) เพื่อการยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange : U.S. SEC) เพื่อขอทำการควบรวมกิจการกับบริษัท Ayurcann Holdings Corp หรือ AYUR ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศแคนาดา ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชารายใหญ่ในประเทศแคนาดา โดยมีความเชี่ยวชาญกระบวนการสกัด กำหนดสูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา มีเครือข่ายกว่า 3,186 สาขา คิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของร้านค้าที่ได้รับรองตามกฎหมายในประเทศแคนาดา และมีศักยภาพในการเติบโตจากยอดขายรายปีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าหลังการควบรวมกิจการประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7.7 พันล้านบาท)

ควบรวมกิจการคาดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2567

ทั้งนี้หากได้รับอนุมัติจาก U.S. SEC จะเสนอขออนุมัติควบรวมกิจการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น AROGO โดยคาดว่าจะประชุมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และดำเนินการควบรวมแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2567

“CHO มั่นใจว่าการระดมทุนในรูปแบบ SPAC ผ่าน Arogo Capital Acquisition Corp. จะช่วยต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามโรดแมปCHO Tech Riders 2030 มุ่งสู่การเป็นบริษัท Leading Technology เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตตามแผนงานที่วางไว้ และจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ” นายสุรเดช กล่าว

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : CHOW เซ็น UOB ติดตั้ง Solar Rooftop สาขาทั่วปท.