ด่วน..รมว. “ศุภมาส” เป็นห่วงประชาชนบริเวณเหตุ ไฟไหม้ โกดัง กากเคมี

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า สำนักงานจังหวัดระยองได้ประสานขอให้กระทรวง อว. เข้าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำชุมชน โดยรอบบริเวณเกิดเหตุไฟไหม้
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า สำนักงานจังหวัดระยองได้ประสานขอให้กระทรวง อว. เข้าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำชุมชน โดยรอบบริเวณเกิดเหตุไฟไหม้

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสาว ศุภมาส กล่าวว่า จากเหตุ ไฟไหม้ กากเคมี สำนักงาน จังหวัด ระยอง

ได้ประสาน ขอให้ กระทรวง อว. เข้าตรวจสอบ คุณภาพ แหล่งน้ำชุมชน และรอบบริเวณ เกิดเหตุไฟไหม้ โรงงานกำจัด กากอุตสาหกรรม กากเคมี ของ วิน โพรเสส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ไฟไหม้ กากเคมี
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว.สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำชุมชน โดยรอบบริเวณเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม

นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี รมว. อว. จึง ได้สั่งการ ให้ทีม นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ เคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) กรมวิทยาศาสตร์ บริการ (วศ.)

กระทรวง อว. นำโดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. พร้อมด้วย ทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงปฏิบัติการ ในพื้นที่ อย่างเร่งด่วน

โดยปฏิบัติการ ร่วมกับ หน่วยงาน ในพื้นที่ จังหวัดระยอง และ อบต. บางบุตร ทั้งนี้ ตนได้ กำชับให้ ทีม DSS วศ.อว. นำความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ

และระดม ทรัพยากร เข้าช่วยเหลือ เร่งตรวจสอบ และรายงานผล ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ แก้ไข และ ป้องกัน ปัญหา ต่อไป

นายแพทย์ รุ่งเรืองฯ อธิบดี วศ. กล่าวเพิ่มเติม ว่า ท่าน รมว. ศุภมาสฯ มีความ ห่วงใย พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ได้เน้นย้ำ ให้ทีม เร่งตรวจสอบ

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ และผลทาง ห้องปฏิบัติการ โดยทีม DSS วศ.อว. ได้นำเรือ เก็บตัวอย่าง อัตโนมัติ ซึ่งเป็น นวัตกรรม ของ วศ.อว. สำรวจ พื้นที่ และเก็บตัวอย่าง น้ำในพื้นที่เสี่ยง ทั้งหมด

เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมเครื่องมือ วิเคราะห์ค่าน้ำ ภาคสนาม ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่าง ตามแหล่งน้ำ ชุมชน บริเวณ ใกล้จุดเกิดเหตุ

ที่ใช้สำหรับ ทำประปา ชุมชน จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ เหล่านี้ เป็นพื้นที่เสี่ยง และคาดว่า แหล่งน้ำ เหล่านี้ อาจมีโอกาส ได้รับการปนเปื้อน

สารเคมีจากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ทีม DSS วศ.อว. ได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นและส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต่อไป

ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำชุมชน โดยรอบบริเวณเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำชุมชน โดยรอบบริเวณเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม

เกิดเหตุ ไฟไหม้ กากเคมี !!

จากการที่ ทีม DSS วศ.อว. ได้ลงพื้นที่ ได้มีการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ พบว่าประชาชน มีความกังวลใจเป็นอย่างมาก ในเรื่องการปนเปื้อนของสารเคมี ที่มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำชุมชน เนื่องจากแหล่งน้ำเหล่านี้ ชุมชนใช้ในการทำประปา เพื่อการอุปโภค บริโภค

นายแพทย์รุ่งเรือง อธิบดี วศ. กล่าวเน้นย้ำว่า ทีม DSS วศ.อว. จะเร่งตรวจวิเคราะห์เพื่อรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการป้องกัน และเร่งแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงอุตสาหกรรม เริ่มย้าย “กากแคดเมียม” ไปฝังกลบที่จ.ตากพรุ่งนี้!