บางจาก แชร์ โมเดล ESG ดึงภาคอุตสาหกรรมร่วมเทรนด์ SAF

บมจ.บางจาก แชร์ประสบการณ์กับผู้บริหารพันธุ์ดีพร้อม ศึกษา โมเดล “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ด้วย SAF พลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน เทรนด์ใหม่ของโลกเริ่มผลิตสู่ตลาดได้ปี 2568 เป็นต้นไป
บมจ.บางจาก แชร์ประสบการณ์กับผู้บริหารพันธุ์ดีพร้อม ศึกษา โมเดล “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ด้วย SAF พลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน เทรนด์ใหม่ของโลกเริ่มผลิตสู่ตลาดได้ปี 2568 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร บางจาก แชร์ โมเดล พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย SAF โมเดล พลังงานเทรนด์ใหม่ของโลกกระตุกต่อมผู้บริหารพันธุ์ดีพร้อมกว่า 100 รายแห่ร่วมโครงการ บางจาก “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ”

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชวนร่วมโครงการไม่ทอดซ้ำกับทอดไม่ทิ้งนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาผลิต SAF
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชวนร่วมโครงการไม่ทอดซ้ำกับทอดไม่ทิ้งนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาผลิต SAF

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน Bangchak corporation เปิดเผยว่า ได้ใช้เวทีงาน DIPROM HEROES COOPERATION ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมเครือข่ายธุรกิจพันธุ์ดีพร้อม ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ด้านพลังงานด้วย Sustainable Aviation Fuel (SAF) หรือ เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน” ให้ผู้บริหารบริษัทกว่า 100 คนซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สนใจที่จะนำโมเดลไปใช้ประโยชน์ด้วย

โดยเฉพาะโมเดลผสานการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ ESG ที่กลุ่มบริษัทบางจากฯ ใช้ดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม มาตลอด ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันภาวะของโลกกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ทางบางจากฯ จึงตระหนักถึงภารกิจสำคัญสุดโครงการ “ลดการปล่อยคาร์บอน”  ด้วยการบุกเบิกผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างยั่งยืนหรือ SAF

SAF เป็นพลังงานรูปแบบของโลกที่บางจากร่วมกับพันธมิตรรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการกลั่นทำให้เกิดเชื้อเพลิงพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยได้ดำเนินงานตามแผน BCP 316 NET นำองค์กรและประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายปี 2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ปี 2593

อนาคต SAF คือพลังงานสะอาดซึ่งจะมีส่วนสำคัญของโลก ทางด้านการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมการบิน พร้อมกับจะช่วยบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจครอบคลุมทั้ง 3 มิติ หรือ ชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียวหรือ BCG Economy เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ภายในงาน DIPROM HEROES COOPERATION ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพ ยังได้เปิดบางจากใช้พื้นที่จัดนิทรรศโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” นำโดย บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก ทำหน้าที่รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วและรณรงค์ “ไม่ทอดซ้ำ” เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอาหารไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบผลิต SAF พลังงานสะอาดเทรนด์ใหม่ของโลก

โดยนายธรรมรัตน์ กับนายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด ร่วมกันต้อนรับผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ พร้อมนำชมนิทรรศการเผยแพร่สร้างการรับรู้เพื่อให้ศึกษาโมเดลดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์กับความยั่งยืนของโลก ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันทำได้จริง

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจาก นำธุรกิจ Q1/67 โกย 1.35 แสนล้าน-ทำสถิติใหม่ 2 โรงกลั่น

Bangchak เป็นบริษัทพลังงานไทย ที่ดำเนินงานเคียงคู่ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ และความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมไทย ปัจจุบันดำเนินกิจการ ครอบคลุม 5 ธุรกิจหลัก ที่ครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ พร้อมด้วย 1 สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เติบโตอย่างมั่นคง

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ที่เพิ่มขึ้นของโลก และลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น และการค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง กำลังการผลิตรวมเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวัน ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงและโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กลุ่มธุรกิจการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมอำนวยความสะดวก ด้วยธุรกิจ Non-oil ผ่านสถานีบริการน้ำมันที่ทันสมัยทั่วประเทศ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล ช่วยสนับสนุนเกษตรกร รักษาสิ่งแวดล้อม และ ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้านพลังงานสะอาด เพื่อ มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย