“บางจาก” บริษัทรายแรกคว้า สุดยอดนายจ้างดีเด่น แห่งปี 67

บางจาก นายจ้างดีเด่นแห่งปี 67
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทแรกรายเดียวที่คว้ารางวัล "สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ซKincentric Best Employer Thailand 2024”

บางจาก ฯ รายแรก และรายเดียวในกลุ่มธุรกิจน้ำมันเมืองไทย คว้ารางวัล Best Employer สุดยอดนายจ้างดีเด่น แห่งประเทศไทยประจำปี 2567 ประกาศนำ “บ้าน บางจาก” สปีดสร้างองค์กรสู่ความยั่งยืน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้รับ ยกย่อง จากองค์กร ระดับโลก ให้ รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567” (Kincentric Best Employer Thailand 2024) ถือเป็น บริษัทแรก และ บริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน ของเมืองไทย ที่ได้ รับรางวัล ดังกล่าว ช่วยตอกย้ำ ความเป็นเลิศ การดูแล พนักงาน ซึ่ง เป็นหัวใจสำคัญ ขับเคลื่อนองค์กร สู่การเติบโต อย่างยั่งยืน

จึงรู้สึกยินดี และ ภูมิใจ อย่างมาก กับรับรางวัล ที่ได้รับ ครั้งนี้ โดยบางจากฯ เดินหน้า ขับเคลื่อนองค์กร โดยตั้งเป้าหมาย ทำ โครงการ Bangchak 100x เป็นองค์กร ยั่งยืน 100 ปี ให้ ความสำคัญ กับการ เป็นองค์กร แห่งนวัตกรรม และ วางกลยุทธ์ 100x Happiness เพื่อ พัฒนาศักยภาพและ ดูแลพนักงาน ให้มี ความสุข 100 เท่า

บางจาก รับรางวัล
บางจากบูรณาการร่วมกับพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมตามกลยุทธ์ 100x Happiness

รางวัลนี้ เป็นเครื่อง ยืนยัน ความสำเร็จ ในการสร้าง ความสุข สภาพแวดล้อม การทำงาน ทำได้มากกว่า การสร้าง ความอบอุ่น มั่นคง แต่ ยังส่งเสริม ให้ พนักงาน เติบโต ไปพร้อมกับ องค์กร

มีความผูกพัน ความรู้สึก เป็นเจ้าของ และ ความภาคภูมิใจ ของ พนักงาน ที่มีต่อบางจากฯ คือ พลังขับเคลื่อน ทำให้ ก้าวข้าม ความท้าทาย ต่าง ๆ ขึ้น เป็นองค์กร ชั้นนำ ขยายธุรกิจ ไปยัง หลายประเทศ ทั่วโลก มีรากฐาน ทางการเงินมั่นคง และความหลากหลาย ทางธุรกิจ ที่ระดับสากล ให้การยอมรับ เป็นอย่างดี

รวมทั้ง เป็นความสำเร็จ ร่วมกันของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สร้างความภูมิใจ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน นอกจากนี้ ไปจะเป็นอีกพลังผลักดันให้บางจากฯ สานต่อความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกมิติเพื่อสร้าง “บ้านบางจาก” ให้น่าอยู่ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรยั่งยืน โดยยังคงมุ่งมั่นสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าการดำเนินธุรกิจและคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดอันแข็งแกร่ง “Greenovate to Regenerate: สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด”

ทางบริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการ “รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2567” ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการประเมินและการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ระดับโลกกว่า 50 ปี

และประเมิน Best Employers Certification กว่า 20 ปี ทางคินเซนทริคได้ใช้เครื่องเก็บข้อมูลเชิงลึก และ พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ ความคิดเห็นของพนักงาน กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล นโยบายการดำเนินธุรกิจและการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับภาพรวมองค์กรครบถ้วนทุกมิติ

เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

Bangchak

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจาก ยึด 2 เวที ชูสมดุลความร่วมมือ ลุยทำ คาร์บอนเครดิต