บางจาก ยึด 2 เวที ชูสมดุลความร่วมมือ ลุยทำ คาร์บอนเครดิต

บางจาก คาร์บอนเครดิต
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเสนอเชิงรุก 2 เวที นำเสนอกุญแจสำคัญความร่วมมือ “สร้างสมดุลและความร่วมมือ” แนวทางสู่ความยั่งยืนเรื่อง คาร์บอนเครดิต ในไทย

บางจากฯ รุกขยายเทรนด์ “ซื้อขาย คาร์บอนเครดิต” ยึด 2 เวที ปูแนวทางสร้างความยั่งยืน ผนึกองค์กรก๊าซเรือนกระจก ปลุก SMEs ตื่นตัวและร่วม TMA นำผู้บริหารศึกษาเรียนรู้โมเดลกุญแจความสำเร็จด้วย“สมดุล” และ “ความร่วมมือ”

คาร์บอนเครดิต
นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และพันธมิตรจัดงาน

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมเสวนา และ บรรยายสะท้อนแนวทาง สร้างความยั่งยืน ร่วมกับพันธมิตรองค์กร ที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ 2 เวที มุ่งนำเสนอ “เกี่ยวกับ คาร์บอนเครดิต และ เส้นทางสู่ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบางจาก” เนื้อเชิงรุก ที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงาน องค์กร และ ภาคสังคม หันมาสนใจ ให้ความสำคัญ กับขั้นตอนวิธีทำอย่างง่าย เป็นระบบ แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนทั้งประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

เวทีแรก “ส่องโอกาส SMEs รุกตลาดคาร์บอนเครดิต” ในงานมหกรรมรวมพลัง SMEs ไทย โดยได้ร่วม นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร และทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเวที “Sustainable Organization Best Practices” ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดขึ้น โดยได้เปิดข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร TMA Executive Management Development Program: The Next Disruptor, EMDP รุ่น 33 ได้ศึกษาเรียนรู้ถอดโมเดลนำไปประยุกต์ใช้กับแต่ละองค์กรเกิดเป็นพลังที่จะทำให้การพัฒนาคาร์บอนเครดิตของเมืองไทยขยายตัวเป็นวงกว้างต่อไป

นางกลอยตากล่าวว่า ได้ใช้ทั้ง 2 เวที นำเสนอการสร้างความยั่งยืนโดยจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทุกด้าน หลักใหญ่ 3 สมดุล ได้แก่ “เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม” ทางบางจากฯ ให้ความสำคัญเรื่องสร้างและรักษาสมดุลมาตลอด เป็นเส้นทางการพัฒนาระบบนิเวศการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปด้วยกันทุกมิติ ประกอบด้วย

บางจากสร้างความตระหนักรู้เรื่องคาร์บอนเครติด
ระดมผู้ประกอบการไทยตื่นตัวรับฟังข้อเสนอดีๆ จากบางจาก “ส่องโอกาส SMEs รุกตลาดคาร์บอนเครดิต”
  • เรื่องที่ 1 รักษาสมดุลระหว่างมูลค่าการดำเนินธุรกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ESG ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน
  • เรื่องที่ 2 สร้างสมดุลในธุรกิจของบางจากฯ ปัจจุบันมีหลากหลายครอบคลุม 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
  • เรื่องที่ 3 การสร้างความยั่งยืน เป็นอีกเรื่องสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผนึกกำลังกันขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ด้วยการนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาต่อยอด ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายต่าง ๆ นำองค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ

ในภาพรวมของไทย ตั้งเป้านำประเทศเข้าสู่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์ หรือ Net Zero GHG Emissions ให้สำเร็จ ปี 2593 โดยใช้หนึ่งในกลไกผลักดันคือการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เปรียบเสมือน สะพานเชื่อมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน แล้วสามารถ นำรายได้ ไปสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด บางจากฯ ได้จัดตั้ง Carbon Markets Club ทำหน้าที่ สนับสนุนเครือข่ายสมาชิก ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศ เป็นตัวอย่าง ความร่วมมือร่วมกัน 11 องค์กร ก่อตั้งมาแล้ว 3 ปี ใช้วิธีทำงาน ร่วมกับพันธมิตร และเปิดฟรี เพื่อรับสมาชิกต่อเนื่อง ขณะนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแล้ว ทั้งประเภทบุคคลและองค์กรกว่า 1,000 ราย

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

Bangchak

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจากฯ จับมือ BSGF และศูนย์ประชุมสิริกิตต์ จัดการน้ำมันใช้แล้ว