AOT ควงพันธมิตรโร้ดโชว์ลอนดอน ตอบนักลงทุนอินเตอร์ 4 เรื่อง

AOT บุก ลอนดอน ลุยดึงนักลงทุนต่างชาติ
ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย “ AOT ” นำทีมโร้ดโชว์ธุรกิจสนามบินพบนักลงในลอนดอน

AOT ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ และพันธมิตร บุกเดินสายโร้ดโชว์ใน “ลอนดอน” พบนักลงทุนสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์เหนือ เจอซักละเอียดยิบ 4 เรื่อง “เที่ยวบินตลาดทัวร์จีน-แผนรับโอนสนามบินต่างจังหวัด-นโยบาย ESG-รายได้การบินและเชิงพาณิชย”

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT” เปิดเผย ว่า นำทีม เข้าร่วมโร้ดโชว์ใหญ่ ในต่างประเทศ งาน “SET London Roadshow 2024” เป็น ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ กับผู้นำ ทางด้าน สถาบันการเงิน 2 พันธมิตร คือ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) และ Bank of America Securities ระหว่าง วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567 ที่ Bank of America Merrill Lynch กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และ ไอร์แลนด์เหนือ โดย มีโอกาส ได้พบปะ นักลงทุน สถาบัน จากต่างประเทศชั้นนำ หลายแห่ง ด้วยกัน รวมทั้ง มีโอกาสได้ ชี้แจงข้อมูล ผลการดำเนินงาน ของAOT ปัจจุบัน และ แผนการดำเนินงาน ในอนาคต ตลอดงาน ยังได้ ตอบข้อซักถาม ต่างๆ อย่างชัดเจน ทุกประเด็น

AOT จับมือพันธมิตร บุก ลอนดอน
AOT พร้อมกับพันธมิตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินชั้นนำ ร่วมกันทำโร้ดโชว์สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนในยุโรป

โดยมี คำถามที่ นักลงทุนทั่วโลก ที่เข้าร่วม โร้ดโชว์ครั้งนี้ ให้ความสนใจ อย่างมาก กับสถานการณ์ อุตสาหกรรมการบิน และ การเดินทางของนักท่องเที่ยวนานาประเทศ ที่เข้ามายังเมืองไทย ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก ได้แก่

  • เรื่องที่ 1 แนวโน้ม การฟื้นตัว ของผู้โดยสารต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง เป็นนักเดินทาง ที่ทั่วโลกจับตา เนื่องจากมีจำนวนคน และ การใช้จ่ายเงินแต่ละปีเที่ยวต่างประเทศสูงเป็นพิเศษ จึง เป็นตลาดสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยและประเทศจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ได้ด้วย
  • เรื่องที่ 2 โครงการ พัฒนาท่าอากาศยาน การรับ โอนท่าอากาศยานจากกรมท่าอากาศยาน เนื่องจาก ล่าสุดมีกระแส ให้ศึกษาความเป็นไปได้ กรณีรับโอนสนามบินภูมิภาคทั่วประเทศ 28 แห่ง
  • เรื่องที่ 3 นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG : Environmental, Social and Governance ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังมุ่งความสนใจที่จะทำกิจกรรมกับคู่ค้ารวมทั้งAOT ด้วย
  • เรื่องที่ 4 นักลงทุนส่วนใหญ่ขอทราบความคืบหน้าและรายละเอียดการจัดเก็บรายได้จากโครงการที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน เช่น แอร์พอร์ต ซิตี้ แผนขยายการพัฒนาเมืองการบินในประเทศไทยตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะ ๆ

รวมทั้งรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenues) จากสัมปทานของท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของAOT เนื่องจากในอนาคตจะต้องปรับสัดส่วนระหว่างรายได้จากการบิน (Aero) กับรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ (Non Aero) ให้อยู่ในระดับ 50-50 สอดคล้องกับตลาดโลก

AOT พร้อมด้วยพันธมิตร โรดโชว์ลอนดอน
นักลงทุนในยุโรปให้ความสนใจ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซักถามละเอียดถึงสถานการณ์การบิน ตลาดทัวร์จีน รายได้ และแผนรับโอนสนามบินต่างจังหวัด

สำหรับ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ได้การเดินทางไปโร้ดโชว์ร่วมกับพันธมิตรโดยมีทั้ง ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการหรือบอร์ด นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงร่วมทีมไปด้วยกัน

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

ท่าอากาศยานไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :AOT ถกสนามบินโลก-ICAO แนะออกกม.เพิ่มความปลอดภัย