ช่วงนี้ อากาศ เปลี่ยนแปลงไม่บ่อย มีแค่ ร้อน กับ ร้อนจัด

อากาศ ร้อน ร้อนจัด กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประเทศไทย วันที่ 29 เมษายน 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ อากาศ ประเทศไทย วันที่ 28 เมษายน 2567 มี อากาศ ร้อน กับ ร้อนจัด โดยทั่วไป ขอให้หลีกเลี่ยงการทำงานในที่โล่ง ที่มี อากาศ ร้อน ถึง ร้อนจัด เป็นเวลานาน

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 06.00น.วันนี้ (29เม.ย.67) ถึงเวลา 06.00น. วันพรุ่งนี้ (30 เม.ย. 67)  ความกดอากาศต่ำ เนื่องจาก ความร้อน ปกคลุมประเทศไทย ตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทย มีอากาศร้อน ถึงร้อนจัด โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน

ระวังอันตรายจาก อากาศ ร้อน และ ร้อนจัด

ขอให้ประชาชน ดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศ ที่ร้อน ถึง ร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยง การทำงาน หรือ การประกอบกิจกรรม ในที่โล่งแจ้ง เป็นระยะเวลานาน ไว้ด้วย

ในขณะที่ มีลมใต้ และลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณ ดังกล่าว ยังคงมี ฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง ขอให้ประชาชน ระวังอันตราย จากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ไว้ด้วย

สำหรับ ลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง บางแห่ง

ส่วนปัญหาฝุ่นละอองในระยะนี้ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสม ของฝุ่นละออง หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ถึง ค่อนข้างสูง เนื่องจาก ลมที่พัด ปกคลุม มีกำลังอ่อน และการระบายอากาศ ในบริเวณดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี

ไทย กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ร้อน ร้อนจัด
สภาพอากาศประเทศไทย ประจำวันที่ 29 เมษายน 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทย วันที่ 28 เมษายน 2567

ภาคเหนือ อากาศร้อน ถึงร้อนจัด โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน  โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง ส่วนมาก ทางตะวันตกของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 24-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40-44 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน โดยมี ฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง ส่วนมาก ทางตอนล่าง ของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 24-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 42-43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อน ถึงร้อนจัด โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-44 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัด บางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง ส่วนมาก ทางตอนล่าง ของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 27-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-43 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ก็ร้อน ฝนตกน้อย

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อน โดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัด บางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมาก บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น ต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อน โดยทั่วไป โดยมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมาก บริเวณ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณ ที่มี ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อน โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัด บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 30-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : วันนี้ ไทย ร้อน กว่าเมื่อวาน