เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนบัตรคนจนประจำปี 2565 วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค.นี้

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
  • ลงทะเบียนได้ที่จัดรับลงทะเบียน

ผู้สือข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น.ขอวันที่ 5ก.ย. กระทรวงการคลัง ได้เร่ิมเปิดให้ทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ประจำปี 2565 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง 19ตุลาคม2565
ทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
โดยคนโสด ลงในเว็บไซต์จบที่เว็บไซต์https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
ส่วนคนมีครอบครัว กรอกแบบฟอร์มส่งที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียน ต่างๆ
เอกสารลงทะเบียน https://bit.ly/3KNDuGH

สำหรับหน่วยงานที่รับลงทะเบียน มีทั้งหมด 7 สถานที่ ได้แก่

  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเมืองพัทยา
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
  • ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา