เปิด 3 แคนดิเดต ปลัด “คลัง” คนที่ 19

วัดใจใครจะเข้าวิน ในสายตา “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รมว.คลัง

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต 

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

เดือนกันยายนของทุกปี ถือเป็นฤดูโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชกาช เพื่อทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ และปีนี้กระทรวงการคลัง ถือเป็นกระทรวงเกรดAAA ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้

ส่วนแคนดิเดตปลัดกระทรวงการคลังคนถัดไป คนที่ 19 จะเป็นใครนั้น ต้องรอลุ้นว่านายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จะกล้าเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติ แล้วส่งต่อไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง หรือต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ 

สำหรับกฎกติกาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ของกระทรวงการคลัง นั่นคือ อธิบดีที่จะก้าวขึ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังนั้น ว่ากันว่า จะต้องผ่านกรมภาษี  3 แห่ง คือ กรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เพราะถือเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อไล่เรียงผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงการคลังแล้วพบว่า มี 3 คนที่เข้าหลักเกณฑ์  ดังนี้

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร

เกิดเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2510 เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท อดีต ผบ.สส.และรมช.คมนาคม กับคุณหญิงลักขณา แสงสนิท  ประวัติด้านการศึกษาจบปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท M.S.(Economic Policy and Planning) Northeastern University, U.S.A.  ปัจจุบันอายุ 56 ปี  ถือว่าอาวุโสสูงสุด ประวัติการทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)​ อธิบดีกรมสรรพสามิต ก่อนโยกย้ายไปตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรในปัจจุบัน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต 

เกิดเมื่อวันที่ 17 เดือนก.ย. ปี 2514 เป็นบุตรชายของ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ปลัดสำนักนายกฯ และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเอกนิติ สมรสกับนางร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประกาศ (สกุลเดิมอักษรานุเคราะห์)

ส่วนประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์) ,เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.S. in Economics), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.) ,เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in Economics), Claremont Graduate University, U.S.A. (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.) ประวัติทำงานคร่าวๆ จากผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร และกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

 เกิดวันที่ 6 ก.ค. 2514 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Shenandoah University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกที่กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จากนั้นในช่วงปี 2544 – 2548 นายพชร ถูกยืมตัวมาช่วยราชการ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรมว.คลัง จากอธิบดีกรมธนารักษ์ ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต  และอธิบดีกรมศุลกากร ในปัจจบัน

ทั้งนี้หากนับความอาวุโส จากอายุ  นายลวรณ ถือว่าอาวุโสสูงสุด หากนับอายุการครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงก่อน ได้แก่ นายเอกนิติ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นซี 10 ก่อน ถัดมาเป็นนายพชร และต่อด้วยนายลวรณ

อย่างไรก็ตามการโยกย้ายในกระทรวงการคลังปีนี้  นอกจากตำแหน่ง “ปลัด”กระทรวงการคลังแล้ว ตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ระดับอธิบดี ก็มีความสำคัญ โดยปีนี้มีข้าราชการะดับซี 10  เกษียณอายุ 7  คนได้แก่ ตำแหน่ง ปลัด, รองปลัดกระทรวงการคลัง 2 คน และผู้ตรวจราชการ 3 คน   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อีก 1 ตำแหน่ง

และครบวาระ 4 ปี อีก 1 คน ซึ่งต้องโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิม หรือเสนอครม.ให้ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี  คือ  นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

การปรับเลื่อนตำแหน่งในกระทรวงการคลังที่ผ่านมา มีคนเปรียบเปรยว่า บางคนได้เลื่อนตำแหน่ง เพราะขึ้นลิฟต์ มีความรวดเร็วมาก  บางคนขึ้นบันไดเลื่อน จะรวดเร็วระดับกลาง  บางคนเดินขึ้นบันไดปกติ จะช้านิดตามขั้นตอน ไม่เร่งรีบ แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเมือง และคนของใครด้วย

ดังนั้น ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด การแต่งตั้ง “ปลัด” คลังคนที่ 19  และโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงการคลัง

ยอมรับว่าไม่กล้าฟันธง! เพราะการเมืองไม่นิ่ง 

แต่ถ้าให้คาดการณ์แบบแอบเชียร์ “นายลวรณ”​ นอกจากอาวุโสแล้ว เชื่อว่ามีลูกล่อลูกชนในการทำงาน และช่วงที่ผ่านมานายกฤษฎา จะควงนายลวรณ ไปออกงานเกือบทุกงาน และเพิ่มชื่อเป็นกรรมการ “รัฐวิสาหกิจ”​ คล้ายๆ ถ่ายทอดงานภาระหน้าที่  “ปลัด” คลังให้ทายาทคนใหม่ 

อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยเฉพาะตำแหน่ง “ปลัด” มีความสำคัญมาก บางครั้งสามารถคาดเดาได้ บางครั้งคาดเดาได้ยากมาก เพราะมีลุ้นข้ามห้วย มีลุ้นสลับสับเปลี่ยนคนได้  แต่กระทรวงการคลัง “ข้ามห้วย” ไม่มีแน่นอน แต่จะใช้คนที่คาดกันหรือไม่นั้น….ยอมรับเดายากจริงๆ

ดังนั้นต้องรอลุ้น! นับถอยหลังไม่ถึง 60 วัน จะทราบชื่อ “ปลัดคลัง”​ คนใหม่อย่างแน่นอน