ทีทีอาร์ ชวนสหรัฐฯสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานไทย

ทีทีอาร์ ผู้แทนการค้าไทย
ผู้แทนการค้าไทย หารือนายแอนดรูว ชอว (Andrew Shaw) ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปลื้มบริษัท Harman เตรียมเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในไทยในพื้นที่แหลมฉบัง

ดร. นลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย(ทีทีอาร์) หารือฝ่ายเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ชักชวนลงทุนในไทยและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานไทย

ทีทีอาร์ ผู้แทนการค้าไทย
นลินี ทวีสิน พบหารือนายแอนดรูว ชอว (Andrew Shaw) ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ดร. นลินี ทวีสิน พบหารือนายแอนดรูว ชอว (Andrew Shaw) ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ปลื้มบริษัท Harman เตรียม เปิดโรงงานผลิต แห่งใหม่ในไทย ในพื้นที่แหลมฉบัง ซึ่ง เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อม เชิญชวนบริษัทอื่น ๆ ลงทุนในไทยเพิ่มเติม และ หารือความร่วมมือ การพัฒนาทักษะ แรงงานไทย ให้พร้อมรับ การลงทุนสมัยใหม่ รวมทั้ง ยืนยันเจตนารมณ์ ของไทย ในการ มุ่งสู่การ เป็นประเทศ ที่ส่งเสริม การทำประมง อย่างยั่งยืน และ ปลอดจาก การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

Harman ลงทุนกว่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดร. นลินี ทวีสิน เปิดเผย ภายหลัง การหารือกับ นายแอนดรูว ชอว เห็นพ้อง ถึงความสำคัญ ของการลงทุน จากบริษัท Harman บริษัทด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสินค้าเครื่องเสียง และ ลำโพง ชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ อาทิ Harman Gardon, Bang & Olufsen, JBL และ Infinity ตลอดจนเทคโนโลยี ล้ำสมัย เช่น Augmented Reality (AR) และ Artificial Intelligence (AI) เพื่อ ยกระดับ ประสบการณ์ ด้านยานยนต์ ให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง ยังได้รับเลือก ให้เป็นผู้ติดตั้ง ระบบเสียง ในโครงการ ปรับปรุง สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดย Harman ได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิต ในไทย โดยใช้เงินลงทุนกว่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐ และ จะเกิดการจ้างงานคนไทยประมาณ 1,200 คน

โดยการ ลงทุนของ Harman เป็นการ ยืนยัน ถึงความพร้อมของไทย ในการรับการลงทุนขนาดใหญ่ จากต่างชาติ โดยเฉพาะ การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ดี และคาดหวังว่าจะมี การลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัทขนาดใหญ่อื่น ๆ ของสหรัฐฯ

ขอสหรัฐสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะแรงงานไทย

ผู้แทนการค้าไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยังได้ หารือกับฝ่ายสหรัฐฯ ถึง การขอรับการ สนับสนุน ในด้านการศึกษา โดยเฉพาะ การพัฒนาทักษะทั้ง upskill และ reskill เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานให้สามารถรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมก้าวหน้า

โดยนายแอนดรูว ชอว ได้รับฟัง ข้อเสนอดังกล่าว และ ยังได้กล่าวถึง โครงการ International Academic Partnership Program (IAPP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับความสำคัญในการเพิ่มจำนวนและความแข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาและไทย

ทีทีอาร์ ผู้แทนการค้าไทย
ทีทีอาร์ เชิญชวนบริษัทอื่น ๆ ลงทุนในไทยเพิ่มเติมและ หารือความร่วมมือการพัฒนาทักษะ แรงงานไทย

ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยมุ่งสู่การทำประมงอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ดร. นลินีฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่ส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน และปลอดจากการทำประมง ผิดกฎหมายฯ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการควบคุมการจัดทำการประมง และการติดตามเฝ้าระวังการทำประมง ที่ไม่ขัดต่อหลักการการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามกฎหมายสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเปิดรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างรอบด้าน ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายประมง โดยหลักการสำคัญที่ไทยยึดถือคือความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตของชาวประมงและการทำประมงที่ยั่งยืน

ผู้แทนการค้าไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ทีทีอาร์ เตรียมนำทัพนักธรกิจบุก บังกลาเทศ