พวงเพ็ชร ชม วัดบ้านหงาว ที่ระนอง ตามโครงการอารามภิรมย์

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ วัดบ้านหงาว หมู่ที่ 1 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ตรวจเยี่ยมวัดตามโครงการอารามภิรมย์

พวงเพ็ชร ชม วัดบ้านหงาว ที่ระนอง ตามโครงการอารามภิรมย์ ชวนนักท่องเที่ยวทัวร์ 202 วัดทั่วประเทศ หนุนสร้างซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนา

  • วัดบ้านหงาว มีอุโบสถที่งดงาม
  • มีพระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วันนี้ (22 มกราคม 2567) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ วัดบ้านหงาว หมู่ที่ 1 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ตรวจเยี่ยมวัดตามโครงการอารามภิรมย์ ตามที่ได้มอบนโยบายแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดำเนินการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เชิงศาสนา เพื่อดึงดูดผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย และประชาสัมพันธ์ความสวยงามของวัดไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ วัดบ้านหงาว หมู่ที่ 1 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ตรวจเยี่ยมวัดตามโครงการอารามภิรมย์

โดยมีเป้าหมายหลัก คือ วัดจำนวน 202 วัด ที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว 56 เส้นทาง ตามการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“วัดบ้านหงาว มีทั้งอุโบสถที่งดงาม รวมถึงพระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิ่งนี้ถือเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้าประเทศมากยิ่งขึ้น การได้มาพูดคุยกับทางวัดวันนี้ ได้รับทราบปัญหาและแนวทางพัฒนา ที่จะตอบโจทย์ตามโครงการอารามภิรมย์ โดยขอให้ทางคณะกรรมการหาแนวทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บอกต่อให้วัดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น คนไทยเองจะได้รู้ว่ามีวัดสวยงามเช่นนี้อยู่ในประเทศ ชาวต่างชาติก็จะได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย รวมถึงได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าไทยจากชุมชนใกล้เคียง เป็นการกระจายรายได้ให้คนในพื้นที่ ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจระดับชุมชนให้ดียิ่งขึ้น” นางพวงเพ็ชร กล่าว

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ วัดบ้านหงาว หมู่ที่ 1 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ตรวจเยี่ยมวัดตามโครงการอารามภิรมย์

ในพื้นที่ จะ.ระนองมีวัดที่เข้าร่วมโครงการอารามภิรมย์ จำนวน 2 วัด วัดบ้านหงาว มีที่ตั้งใกล้กับภูเขาหญ้าและน้ำตกหงาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัด มีสถาปัตยกรรม ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียง 3 อย่าง คือ  1. วังมัจฉา มีปลาขนาดใหญ่จำนวนมาก เช่น ปลาบึก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลาดุกยักษ์ 2. อุโบสถหลังใหม่ ที่มีการตกแต่งที่สวยงามมาก 3. พระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก