ผู้ว่าฯ ททท.ขานรับตั้งสำนักงานท่องเที่ยวจ.พะเยาภายในปีนี้

ผู้ว่าฯ ททท.ขานรับตั้งสำนักงานท่องเที่ยวจ.พะเยาภายในปีนี้ ชี้ผลดีช่วยส่งเสริมการตลาด ประสานงานภาครัฐ-เอกชน

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้สอบถามก่อนเข้าประชุมครม.สัญจร จ.พะเยา ว่า ททท.จะตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจ.พะเยา ได้เมื่อใด ได้ตอบนายกฯไปว่า กำลังรอเรื่องบุคคลากรอยู่ นายกฯบอกว่าอยากทราบเวลา จึงตอบไปว่าภายในปีนี้จะตั้งได้ ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งเรื่องการขอกำลังอัตราบุคลากรและตั้งสำนักงานฯให้ได้ภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และข้อดี หากมีการจัดตั้ง ททท.สำนักงานพะเยา จะทำให้เกิดการประสานงาน และร่วมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างใกล้ชิด ในการให้คำปรึกษาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่พร้อมขาย และการดำเนินงานด้านส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของ จ.พะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และเกิดการคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และบูรณาการร่วมกัน เนื่องจากในปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมผลักดัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน สำนักงานททท.จ.พะเยาจะเป็นหน่วยงานทำหน้าที่หลัก ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวในท้องที่ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสามารถกำหนดทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดี และร่วมขับเคลื่อนโครงการ หรือกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดพะเยาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพะเยาเพิ่มมากขึ้น