“สุริยะ”จัดเต็ม! อำนวยความสะดวกแรงงาน-ญาติคนไทยจากอิสราเอล

กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยกลับจากอิสราเอลและญาติพี่น้องที่มารอรับ

“สุริยะ”จัดเต็ม สั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกให้กับคนไทย ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล และญาติพี่น้องที่มารอรับ ให้ได้รับความสะดวกสบาย

  • จัดเตรียมจุดพักคอยให้แก่ญาติพี่น้อง ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
  • มีที่นั่งพักคอยกว่า 400 ที่นั่ง มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล และเพื่อให้การเดินทางกลับมาตุภูมิ ได้รับความสะดวก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้มอบหมายให้ นางมนพร เจริญศรี รมช. คมนาคม และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช. คมนาคม กำกับดูแลและสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล และญาติพี่น้องที่มารอรับ ให้ได้รับความสะดวกสบาย

กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยกลับจากอิสราเอลและญาติพี่น้องที่มารอรับ

ในส่วนของ บขส. นั้น กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ บขส. ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของแรงงานไทย โดยในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 ต.ค. 2566 บขส. ได้ให้บริการรถรับ-ส่งไปแล้ว จำนวน 26 คัน รองรับเส้นทางจากท่าอากาศยาน บน.6 และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงมีการให้บริการดูแลการเดินทาง จากท่าอากาศยาน และโรงพยาบาลบำราศนราดูร มายังสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา รวมแล้ว สามารถรองรับจำนวนประชาชนประมาณ 1,000 คน

กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยกลับจากอิสราเอลและญาติพี่น้องที่มารอรับ

นอกจากนี้ ในส่วนของ รฟท. ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับเป็นจุดพักคอยให้แก่ญาติพี่น้อง ที่ต้องการมารอการกลับมาของกลุ่มแรงงานไทย ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยได้จัดเตรียมที่นั่งพักคอยกว่า 400 ที่นั่ง รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนระหว่างรอ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม จะดูแลพี่น้องแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จนกว่าภารกิจการรับแรงงานไทยกลับบ้านจะสำเร็จลุล่วง