อว. เร่งใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาไทย แก้หนี้ครัวเรือน 4 ภาค

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กับ บพท.พร้อมเครือข่ายสถาบันราชภัฎ และมหาวิทยาลัยรัชภัฎ ร่วมกันจัดมหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนยั่งยืน ในกรุงเทพมหานคร นำ 2,300 ผลงาน เป็นเครื่องมือแก้หนี้ครัวเรือน ทั่วไทย
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กับ บพท.พร้อมเครือข่ายสถาบันราชภัฎ และมหาวิทยาลัยรัชภัฎ ร่วมกันจัดมหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนยั่งยืน ในกรุงเทพมหานคร นำ 2,300 ผลงาน เป็นเครื่องมือแก้หนี้ครัวเรือน ทั่วไทย

กระทรวง อว. โชว์ความพร้อมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย เพื่อไทยยั่งยืน ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมใหม่เครือข่าย 2 สถาบัน“มรภ.-มทร.” กว่า 2,316 ผลงานเดินสายจัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน ลดเหลื่อมล้ำทั่วไทย 4 ภาค ล่าสุดบุกจัดในเมืองหลวง กทม.กระแสตอบรับดี

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. มอบนโยบายให้ บพท.เป็นหน่วยงานหัวหอกหลัก ขยายผลวิจัยเทคโนโลยีพร้อมใช้ ทำให้เกิดรูปธรรม ที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และแก้หนี้ครัวเรือน ร่วมกับเครือข่าย 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) นำเทคโนโลยีพร้อมใช้มากถึง 2,316 ผลงาน มาเป็นเครื่องมือแก้หนี้-แก้จนได้สร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจฐานราก ในชุมชน ตามลักษณะ ของแต่ละพื้นที่ มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ต่อไป

ขณะนี้แต่ละสถาบัน ได้สร้างเทคโนโลยีพร้อมใช้ ซึ่งพิสูจน์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งานได้จริงมาแล้ว นำมาแสดงให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปต่อยอด ขยายผลใช้ประโยชน์เสริมสร้างทั้งรายได้ ความเข้มแข็งในทุกท้องถิ่นแข็งแกร่งได้โดยเร็ว

การจัดงานแสดงเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ อว.และ บพท.เดินสายจัดครบ 4 ภาค ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนำไปจับคู่ใช้ประโยชน์แก้จนกว่า 1,100 คู่
การจัดงานแสดงเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ อว.และ บพท.เดินสายจัดครบ 4 ภาค ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนำไปจับคู่ใช้ประโยชน์แก้จนกว่า 1,100 คู่

ตอนนี้ทางกระทรวง อว. โดย บพท. จึงเร่งร่วมกับเครือข่าย มรภ.และเครือข่าย มทร. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยได้จัดมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ระดมผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาของคณาจารย์ นักวิจัยในเครือข่ายรวมทั่วประเทศ 47 แห่ง กว่า 2,300 ผลงาน มาแสดงให้ประชาชน นำไปต่อยอด ขยายผลใช้ประโยชน์ เพื่อแก้หนี้-แก้จน และ สร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก ตามบริบทของแต่ละพื้นที่

ดร.กิตติ กล่าวว่าได้จัดงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ล่าสุดตอนนี้ในพื้นที่ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศ มุ่งหวังทำให้มหกรรมเทคโนโลยี พร้อมใช้จากการรวมผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมใช้ จากทุกภูมิภาคของประเทศมารวมกันให้ผู้เข้าร่วมงานที่เดียว สามารถสัมผัสทุกนวัตกรรมได้ แบบเบ็ดเสร็จทุกอย่าง และ คาดหวังทำให้งานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย เพื่อจะได้นำไปต่อยอด ขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางต่อไป

สำหรับจุดเริ่มต้นการจัดงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ มีผู้สนใจจากหลากหลายกลุ่มอาชีพเข้าร่วมงานแล้วกว่า 1,700 คน เกิดการจับคู่นำเทคโนโลยีพร้อมใช้ไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์กว่า 900 คู่ ทาง บพท.ได้เริ่มจัดทั่วประเทศมาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จนถึงปัจจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนไทยยั่งยืน ทำโปรแกรมเดินสายจัด ครั้งที่ 1 ในภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 4 กำลังจัดอยู่ตอนนี้ในกรุงเทพมหานคร คาดจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน เกิดการจับคู่นำเทคโนโลยีพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 200 คู่ ส่งผลให้การจัดงานเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศครบ 4 ภาค

กระตุ้นผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งหมดกว่า 2,200 คน เกิดการจับคู่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี พร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 1,100 คู่ เป็นผลดีกับแผนให้ความช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดรายได้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เติบโตไปในทางที่ดีขึ้นต่อไป

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : แบงก์ชาติเร่งปูพรมแก้หนี้ครัวเรือน

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอด สืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญหา และพัฒนาชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ สภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย

ภูมิปัญญาไทย มีลักษณะเป็นองค์รวม และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญา ท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้าน