ไทยเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศไทย ประจำวันที่ 7 เมษายน 2567
สภาพอากาศประเทศไทย จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 เมษายน 267

ไทยเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและฝนฟ้าคะนอง กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯ, 7 เมษายน 2567 – กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยระบุว่าประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 พร้อมลมกระโชกแรง โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส ภาคตะวันอกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด 40-41 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกัน มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 พร้อมลมกระโชกแรง โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และอุทัยธานี อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 พร้อมลมกระโชกแรง โดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 33-41 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 โดยเฉพาะในจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน และให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศไทย ประจำวันที่ 7 เมษายน 2567
สภาพอากาศประเทศไทย จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 เมษายน 267

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา