กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 3-5 พ.ค.นี้ ไทย มี พายุฤดู ร้อน

Thai metorological department weather strom hot
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ช่วงวันที่ 3-5 พ.ค.นี้ ประเทศ ไทย มี พายุฤดู ร้อน เกิดขึ้น บางพื้นที่ โดยมีลักษณะ ของ พายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก  กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน คน ไทย รับผลกระทบจากพายุฤดู ร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประเทศไทย วันนี้ (1 พ.ค.2567)เวลา06.00น. ถึงเวลา 06.00น. วันพรุ่งนี้ (2พ.ค.2567) ความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อน ปกคลุมประเทศไทย ตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทย มีอากาศร้อน ถึง ร้อนจัด โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชน ดูแลรักษา สุขภาพ เนื่องจาก สภาพอากาศ ที่ร้อนถึงร้อนจัด

โดยหลีกเลี่ยง การทำงาน หรือการประกอบกิจกรรม ในที่โล่งแจ้ง เป็นระยะเวลานาน ไว้ด้วย ในขณะที่ มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ภาคตะวันออก ทำให้ บริเวณดังกล่าว ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง

ขอให้ ประชาชน ระวังอันตราย จากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ไว้ด้วย สำหรับ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และลมใต้ พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง บางแห่ง สำหรับชาวเรือ ควรหลีกเลี่ยง การเดินเรือ ในบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง ไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ไทย เจอพายุฤดู ร้อน 3-5 พ.ค.นี้

สำหรับ ในช่วง วันที่ 3-5 พ.ค. 2567 คลื่นกระแสลม ฝ่ายตะวันตก พัดปกคลุม ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

ประกอบกับ ในช่วง วันที่ 6-7 พ.ค. 67 มีแนวพัดสอบ ของลมตะวันตกเฉียงใต้ และลมใต้พัดปกคลุม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ ด้านตะวันตก ของภาคเหนือ และภาคกลาง

ในขณะที่ ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อน ถึงร้อนจัด ทำให้ บริเวณดังกล่าว มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น บางพื้นที่ โดยมีลักษณะ ของพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก บางแห่ง

ไทย ตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน มี ฟ้าผ่า ลูกเห็บตก

รวมถึง อาจมีฟ้าผ่า เกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชน บริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตราย จากพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก บางแห่ง

รวมถึงฟ้าผ่า ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยง การอยู่ในที่ โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหาย ที่จะเกิด ต่อผลผลิต ทางการเกษตร และอันตราย ต่อสัตว์เลี้ยง

ขณะที่ฝุ่นละออง ในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสม ของฝุ่นละออง หมอกควัน อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ถึง ค่อนข้างสูง เนื่องจาก ลมที่พัดปกคลุม มีกำลังอ่อน และ การระบายอากาศ ในบริเวณดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่ดี

Thai metorological department weather strom hot
สภาพอากาศประเทศไทยวันที่ 1พฤษภาคม 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศ ไทย เป็นรายภาค

ภาคเหนือ อากาศร้อนจัด โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง ส่วนมาก ทางตอนบนของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 24-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40-44 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อน จัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 43-44 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนจัด โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40-44 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน และ มีอากาศร้อนจัด บางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง ส่วนมาก บริเวณจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด

อุณหภูมิต่ำสุด 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-43 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กทม.และปริมณฑล อากาศ ร้อน ถึง ร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 42 องศา

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อน โดยทั่วไป และ มีอากาศร้อนจัด บางแห่ง โดยมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมาก บริเวณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อน โดยทั่วไป โดยมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมาก บริเวณ จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อน โดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัด บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 29-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ช่วงนี้ อากาศ เปลี่ยนแปลงไม่บ่อย มีแค่ ร้อน กับ ร้อนจัด