รัฐบาลขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ผลิต e-Book สอนทำอาหารไทย

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Book) ด้านการสอนทำอาหารไทย

รัฐบาลขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Book) สอนทำอาหารไทย สอดคล้องนโยบายการศึกษา “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ตอบโจทย์นโยบาย Quick Win

  • ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
  • การใช้งานเพียงสแกน QR code เท่านั้น

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Book) ด้านการสอนทำอาหารไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” (Anywhere Anytime) และการยกระดับการสร้างการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพสาขาอาหาร ตอบโจทย์ 10 สาขาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ตาม Quick Win ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ซึ่งเป็นวิทยาลัยด้านคหกรรมและศิลปกรรมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถึงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนการทำอาหารไทย ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีข้อมูลและเนื้อหาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติของอาหารไทย การเลือกซื้อวัตถุดิบ การปรุงอาหาร วิธีการและเทคนิคการถนอมอาหาร เป็นต้น มาปรับให้เป็นรูปแบบสื่อออนไลน์ (e-Book) เพื่อให้สอดคล้องกับการ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” (Anywhere Anytime) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน สามารถเผยแพร่ให้นักเรียนนักศึกษา ครู และประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้เพียงสแกน QR code เท่านั้น โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และความเป็นตัวตนของอาหารไทยและอาหารไทยโบราณ