“อนุทิน”เน้น ครูจะต้องวางรากฐานทางความคิด ให้แรงบันดาลใจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

“อนุทิน”เน้น ครูจะต้องวางรากฐานทางความคิด ให้แรงบันดาลใจ  พร้อมแก้ปัญหาหนี้ให้ครู ขอทุกฝ่ายช่วยแก้ปมนักเรียนออกกลางคัน

  • ครูต้องทันโลก เข้าใจเทคโนโลยี
  • อยู่ในศีลธรรมจรรยาและเป็นแบบอย่างที่ดี

วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเนื่องในโอกาส วันครู ระบุว่า ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ได้สื่อสารกับคุณครู และเข้าใจถึงความท้าทายของครู ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จนนักเรียนรู้สึกว่าความรู้ต่างๆ อยู่ในโลกออนไลน์กันหมดแล้ว

ส่วนตัวในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย มีการตรวจจับผับย่านรังสิต พบเยาวชนมั่วสุมเป็นจำนวนมาก เรื่องนี้น่ากังวล ถึงเวลาแล้ว ที่ครูต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ซึ่งก็หมายความว่า ครูอาจไม่ได้เป็นผู้ป้อนข้อมูลให้ทุกอย่าง เพราะความรู้ใหม่ๆนั้นก็หาเติมได้เองตลอดชีวิต แต่ครูจะต้องสามารถวางรากฐานทางความคิด ให้แรงบันดาลใจ และให้วิธีการที่ลูกศิษย์จะสามารถต่อยอดได้ต่อไป นอกจากจะต้องอยู่ในศีลธรรมจรรยา และเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ในยุคนี้ ครูต้องทันโลก เข้าใจเทคโนโลยี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

“วันนี้ ได้คุยกับคุณครู ก็ขอให้สอนลูกศิษย์ ให้ได้ไปพัฒนาบ้านเมือง เป็นคนดี ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ และส่วนรวม ขอให้คณะครู ได้พยายามปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี ให้ทันยุคสมัย แต่ก็ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย ให้ได้มากที่สุด ให้เด็กได้ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และไม่ลืมสิ่งที่ดีงามของไทย”

ส่วนภาระหนี้สินครูนายอนุทินกล่าวว่า เรื่องภาระครู เราก็ได้พยายามปรับปรุงสวัสดิการและลดภาระต่างๆ ที่เกิดกับครู และนักเรียน เราจะเน้นเรื่องคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน  เรื่องแก้หนี้ ต้องดูรายละเอียด การปรับโครงสร้างหนี้ ต้องดูที่มาที่ไปของหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้หาทางออกเรื่องนี้อยู่

สำหรับปัญหานักเรียนต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันนั้น นายอนุทินกล่าวว่า  “เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน สร้างรากฐานทางการศึกษาให้นักเรียน การเรียนหนังสือ คือ พื้นฐานของชีวิต”