ททท. รับลูกครม. ดันราชบุรีท่องเที่ยวปัง ต่อยอดรายได้ 3.8 พันล้าน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประชุมเรื่องการท่องเที่ยว ร่วมกับรัฐมนตรี 4 กระทรวง ททท.และหน่วยงานเกี่ยวข้องระหว่างลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เมื่อ 12 พฤษภาคม 2567
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประชุมเรื่องการท่องเที่ยว ร่วมกับรัฐมนตรี 4 กระทรวง ททท.และหน่วยงานเกี่ยวข้องระหว่างลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เมื่อ 12 พฤษภาคม 2567

ททท. ขานรับนายกฯเศรษฐา และครม.สัญจรเร่งพีอาร์ยกระดับ “ราชบุรี” ททท. ดันอุทยานเขางู ขึ้นชั้นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแถวหน้าของประเทศต่อยอดแชมป์จีพีดีภาคตะวันตก/ภาคกลาง ปี’66 ท่องเที่ยวทำรายได้ 3,844 ล้านบาท บูมสินค้าเกษตรมะพร้าวน้ำหอม โกอินเตอร์ผ่านอีคอมเมอร์ซพาณิชย์

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ (ททท.) ร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีและนำเสนอข้อมูลยกระดับการท่องเที่ยวราชบุรีขึ้นชั้นแถวหน้าของประเทศ
นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ (ททท.) ร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีและนำเสนอข้อมูลยกระดับการท่องเที่ยวราชบุรีขึ้นชั้นแถวหน้าของประเทศ

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นำตลาดในประเทศร่วมประชุมกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยราชการทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอและสนับสนุนข้อมูลตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัดให้นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ 4 จังหวัด 4 บุรี ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการประชุมมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ททท. รวมทั้งตลาดในประเทศ เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี เป็นไฮไลต์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ ย้ำเน้นให้เร่ง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวรู้จักอย่างกว้างขวาง เพิ่มเส้นทางการเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ตั้งเป้าสร้างรายได้ถึงมือคนในชุมชน โดยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวนิยมบริโภคมะพร้าวน้ำหอมสินค้าทางการเกษตรส่งออกที่สำคัญของจังหวัดดังกล่าว

ปี 2566 จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองรองที่โดดเด่นปีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงเป็นลำดับที่ 1 ในภาคตะวันตก/ภาคกลาง มาจากนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนรวมทั้งสิ้นกว่า 2.25 ล้านคน -ครั้ง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 3,844 ล้านบาท กระจายทั่วจังหวัดซึ่งมีทั้งหมด 10 อำเภอ 101 ตำบล 977 หมู่บ้าน 69 ชุมชน ด้วยจำนวนประชากร 865,807 คน ปัจจุบันประชากรมีรายได้ 247,560 บาท/คน/ปี

นางสาวสมฤดี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบูรณการทำงานยกระดับการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมุ่งหน้าเดินทางสำรวจต่อเนื่องพื้นที่การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยว และหารือรูปแบบกับทีมงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมนำเสนอกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยว และอุทยานหินเขางู แลนด์มาร์กใหม่การท่องเที่ยวราชบุรี
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยว และอุทยานหินเขางู แลนด์มาร์กใหม่การท่องเที่ยวราชบุรี

สำหรับประเด็นปัญหาในที่ประชุมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดราชบุรี มี 3 เรื่อง ประกอบด้วย

  • เรื่องที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
  • เรื่องที่ 2 การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มอบหมายให้กรมชลประทานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งเข้าไปดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ควบคู่กับให้เดินหน้าส่งเสริมขยายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากลคือ “พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม” ผลักดันตลาดเพิ่มช่องทางการขายผ่านอีคอมเมิร์ซ ขยายฐานลูกค้านักท่องเที่ยวและตลาดต่างชาติดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมมากขึ้น วางแผนเปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป
  • เรื่องที่ 3 เร่งพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานหินเขางู เป็นสถานที่แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวราชบุรี ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้คนไทยและทั่วโลกรับรู้แล้วเลือกเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่อื่น ซึ่งจะรายได้สู่ชุมชนได้เร็วที่สุด

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนา จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมีรัฐมนตรีและหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมด้วยอีก 4 กระทรวง ได้แก่ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจังหวัดราชบุรี และตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจครอบคลุมทุกเรื่อง

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ททท. ปั๊มเที่ยวไทย Q1 ปี67 ตุนได้ 68 ล้านคน รายได้ 4.6 แสนล้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานหินเขางู

อุทยานหินเขางูอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และวิวทิวทัศน์

อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินที่บริเวณนี้ไป หลังจากยกเลิกสัมปทาน เขางูกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณคดี ได้สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่หน้าผา สร้างจากการยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขามีถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจีน-จาม แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก