2 รมว.“ท่องเที่ยว-แรงงาน” จัดหนัก TAT Skill ปั้นคนโกย 3.5 ล้านล้าน

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กับ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน นำ ททท.และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัว Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory อบรมฟรีแรงงานจิตบริการเป็นเลิศ 300 คน
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กับ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน นำ ททท.และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัว Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory อบรมฟรีแรงงานจิตบริการเป็นเลิศ 300 คน

รัฐมนตรี 2 กระทรวง “ท่องเที่ยว-แรงงาน” จัดเต็มกิจกรรมอบรมฟรี “Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory” ปั้นคนหัวใจบริการ ป้อนธุรกิจท่องเที่ยวชิมลางก่อน 300 คนหวังผลรายได้ทั้งปี 3.5 ล้านล้านบาท ททท.รับมือด้วย 5 กลยุทธ์

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรม Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory เตรียมจัดวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย “IGNITE TOURISM THAILAND” เพิ่มศักยภาพและทักษะต่าง ๆ ให้คนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ผนึกพลังกันทำงานด้วยหัวใจบริการเป็นเลิศ พร้อมจะสร้างความประทับใจร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300 คน ตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่ปี 2567 นำท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศ 3.5 ล้านล้านบาท

โดยจะเชื่อมโยงผนึกเครือข่ายการทำงานกระทรวงการท่องเที่ยวให้แน่นขึ้น เดินหน้าผลักดันเมืองรองเป็นเมืองน่าเที่ยว มุ่งพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นจังหวัดต่าง ๆ หาแหล่งท่องเที่ยวสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพิ่มสร้างรายได้มากขึ้น ปักหมุดทำให้ไทยเป็นโฮมสเตย์โลก และใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญเบื้องต้นคือการฝึกทักษะปลุกจิตสำนึกในการร่วมกันสร้างความประทับใจ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย สร้างประสบการณ์ที่ดีทุกย่างก้าวให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก การสื่อสาร และความปลอดภัย 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การร่วมือกับ ททท.ยกระดับแรงงานภาคบริการตรงกับความตั้งใจของกระทรวงแรงงานที่มีนโยบายมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในจังหวัดท่องเที่ยวเริ่มจากปรับค่าแรงให้เหมาะสม โดยเบื้องต้นตั้งเป้าขั้นต่ำวันละ 400 บาท โดยนำโครงการ Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory มาเป็นส่วหนึ่งในการเตรียมความพร้อมพัฒนาแรงงานโดยตรง นำหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาต่อยอดจัดอบรมและทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช้อปช่วยเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพแรงงานทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องป้อนตลาดแรงงาน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้จ้างงานจะได้คนที่มีคุณภาพ มีจิตมุ่งบริการตามมาตรฐานสากล และมีทักษะความสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีกับธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เอกชนได้ด้วย

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย “IGNITE Tourism THAILAND” มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นทั้ง 2อย่าง คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism hub) และจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (Destination) ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพิ่มรายได้ด้วย 5 กลยุทธ์หลัก

  • กลยุทธ์ที่ 1 สร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าวให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก การสื่อสาร ความปลอดภัย ตลอดการท่องเที่ยวเมืองไทย
  • กลยุทธ์ที่ 2 คัดสรรเสน่ห์ไทยนำเสนอเป็นจุดขายอันแข็งแกร่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาสัมผัส
  • กลยุทธ์ที่ 3 นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ จากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว หรือเมืองรองของไทย
  • กลยุทธ์ที่ 4 นำไทยก้าวสู่ HUB OF ASEAN หรือประตูการท่องเที่ยวอาเซียน โดยสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงต่อได้หลายประเทศ
  • กลยุทธ์ที่ 5 World Class Event Hub : นำอีเวนต์ระดับโลกมาสู่เมืองไทย เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการการท่องเที่ยวไทย สร้างชื่อเสียงให้ประเทศให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าฯ ฐาปนีย์ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะสร้างประสบการณ์ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวกำลังเติบโตมากขึ้นทุกวัน ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นด้วย

มาตรฐานทักษะการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองไทย เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสร้างความประทับใจเพิ่มรายได้เข้าประเทศ
มาตรฐานทักษะการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองไทย เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสร้างความประทับใจเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการที่มีจุดเด่นเกี่ยวกับพื้นฐานมีจิตมุ่งบริการหรือเซอร์วิสมายด์ กับผู้มาเยี่ยมเยือน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวคิดถึงเมืองไทย สุขทันทีที่เที่ยวไทย และกลับมาเดินทางซ้ำ  

โครงการนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คนอาชีพในสายงานด้านการให้บริการการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 3 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ททท. ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความเชี่ยวชาญแลtประสบการณ์เฉพาะมาดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย

ผศ.ดร เอกก์ ภทรธนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอหัวข้อ “ Future Lenses for Service มองมุมใหม่ธุรกิจบริการ”

Mr Gregory J. Raymond ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง มาถ่ายทอดภาษาอังกฤษที่จำเป็นในภาคบริการ และการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว หรือTourism Safety Management การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับแรงงานด้านต่าง ๆ อย่างภาคบริการ พื้นฐานจึงต้องมีจิตมุ่งบริการ สร้างความประทับใจและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้นักท่องเที่ยวได้ตลอดห่วงโซ่การเดินทาง และต้องการมาเที่ยวเมืองไทยซ้ำ เพิ่มรายได้เข้าประเทศช่วยยกระดับศักยภาพการฟื้นฟูขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้

ผู้สนใจอบรมกิจกรรมฟรี Ignite Tourism Thailand: TAT Skill Factory รับสมัครไม่เกิน 300 คน เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2567 ผ่าน 3 ทาง https://thai.tourismthailand.org/Articles/tatskillfactory2024 หรือ Line Official: @tatskillfactory และโทร. 06 4118 4000 

เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ไฟล์แนบ 5 ไฟล์ • สแกนโดย Gma

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “เสริมศักดิ์” ปลื้มไอเบอโร่ บินตรงไทย-ททท.รุกขาย 3 ทวีป