รัฐบาล เชิญชวนผู้กู้ยืม กยศ. เข้าร่วม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

กยศ. จัดแก้หนี้
เชิญชวน ผู้กู้ยืม กยศ. เข้าร่วม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ตามสถานที่ที่กำหนดตลอดเดือน ก.ค. 67

รัฐบาลเชิญชวน ผู้กู้ยืม กยศ. เข้าร่วม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ตามสถานที่ที่กำหนดตลอดเดือน ก.ค. 67 เผยมียอดผู้กู้ยืม ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 67,194 ราย

รัฐบาล เชิญชวน ผู้กู้ยืมเงิน จาก กยศ.
คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม จำนวน 23 จังหวัด ในเดือนกรกฎาคม 2567 ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

ผู้กู้ยืมที่ปรับโครงสร้างหนี้จะได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี

โดยผู้กู้ยืมที่มาทำสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จะได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% เมื่อชำระเสร็จสิ้นตามสัญญาเมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯ จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% และปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

นายคารม กล่าวว่า กองทุนฯ มีกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม ดังนี้

จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดสงขลา วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดนนทบุรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง

จังหวัดชุมพร วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล

จังหวัดหนองคาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ

จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมศรีนครลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส

จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ณ อุบล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล จังหวัดลำปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จังหวัดลำพูน วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ เซ็นทรัลนครราชสีมา

จากการที่กองทุนฯ ได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 67,194 ราย

“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วม“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ตามสถานที่จังหวัดต่าง ๆ โดยสามารถติดตามกำหนดการลงพื้นที่จากทางหน้าเว็บไชต์ กยศ.www.studentloan.or.thซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดี/บังคับคดี และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป” นายคารม กล่าว

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผู้กู้เฮ! กยศ.เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้วตั้งแต่ 15 ก.พ.นี้