สกพอ. จับมือ กกท. สร้าง Hub การกีฬาระดับโลก ในเมืองใหม่ อีอีซี

EEC Sport
จุฬา สุมานพ เผย สกพอ.จับมือ กกท. สร้าง Hub การกีฬาระดับโลก ในเมืองใหม่อีอีซี

สกพอ. หารือ กกท. ร่วมพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ อีอีซี กว่า 1,500 ไร่ เป็น Hub การ กีฬา ระดับโลก

EEC Sport
จุฬา สุมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี

นายจุฬา สุมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี พร้อมด้วย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่า กกท. พร้อมคณะ

ร่วมประชุมหารือ ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง ศูนย์กีฬานานาชาติ (Thailand International Sports Park) ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม สำนักงานอีอีซี อาคารโทรคมนาคมบางรัก

ทั้งนี้ ความก้าวหน้า ในการหารือครั้งนี้ ทาง กกท. พร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่ก่อสร้าง โครงการศูนย์กีฬานานาชาติ บนพื้นที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ หรือ EEC Capital City จังหวัดชลบุรี บนที่ดิน รวมประมาณ 1,500 ไร่

เพื่อเป็นศูนย์กลาง (Hub) การแข่งขัน มหกรรมกีฬา ศูนย์การฝึกซ้อมกีฬา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ เสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับโลก

กกท. จะพัฒนาเป็น “สปอร์ต พาร์ค” ขนาดใหญ่

EEC Sport
นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

โดย กกท. จะ พัฒนาเป็น “สปอร์ต พาร์ค” ขนาดใหญ่ ที่มีหลายชนิดกีฬา (Multi-Sports) โดยมี สนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium) แห่งใหม่ ความจุ ไม่น้อยกว่า 80,000 ที่นั่ง ตามมาตรฐาน ฟุตบอลโลก มีลู่วิ่ง 10 ช่องวิ่ง

รองรับการจัดงานอีเว้นท์ เทศกาลขนาดใหญ่ การจัดคอนเสิร์ตได้ ที่มีความเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Stadium) มีสนามวอลเลย์บอลในร่ม แบบปรับอากาศ สามารถจุ ผู้ชมได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ที่นั่ง มีศูนย์กีฬาทางน้ำ และ พื้นที่สีเขียว ที่มีความยั่งยืนมาตรฐานโอลิมปิก เป็นต้น

EEC Sport
สปอร์ต พาร์ค

คาดการลงทุนหลักหมื่นล้านบาท

คาดการมูลค่า การลงทุน “หลักหมื่นล้านบาท” โดยจะขอสนับสนุน งบจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง และ เปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุน อีกส่วนหนึ่ง ภายใต้ โมเดลโครงการ ร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน หรือ PPP สำหรับโครงการ ก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาตินี้ จะช่วยส่งเสริม การพัฒนาระบบนิเวศของความเป็นเมืองน่าอยู่ เสริมสร้างสุขภาวะและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน รวมทั้งสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป้าหมาย

EEC Sport
เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ หรือ EEC Capital

ภายในโครงการศูนย์ธุรกิจ และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ หรือ EEC Capital ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของอีอีซี ที่จะสามารถรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยประมาณ 3 แสนคน ในระยะเวลา 10 ปี เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 ใน 10 ของโลก ในปี 2580 และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเชื่อมโยงอีอีซี เป็นเมือง ต้นแบบที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และ นวัตกรรมกรรม ที่ทันสมัย โดย โครงการ EEC Capital จะมีพื้นที่รวมประมาณ 14,000 ไร่ และจะรองรับโครงการที่สำคัญๆ เช่น โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการลงทุนเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) ที่มีความสนใจต้องการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ต่อไป

สกพอ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บอร์ด EEC นัดต้นก.ค. ถกแก้สัญญา “ไฮสปีดเทรน”