นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในไทย

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์
“New Zealand Alumni Networking- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์  มอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”-สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นอกจากการเข้าพบกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้ว ยังได้เดินทางไปเป็นประธานมอบรางวัลงาน “New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย” จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) ประจำสถานทูตนิวซีแลนด์ 

ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าว เป็นของรัฐบาลนิวซีแลนด์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์และส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับศิษย์เก่านิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ อันมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ และตัวแทนศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย

มอบรางวัล
นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ร่ามงาน“New Zealand Alumni Networking”- สายสัมพันธ์ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย”

สำหรับรางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเชิดชูเกียรติยศสมาคมศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย (The Distinguished Service Award) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย โดยมี นางนพมาศ ไวยรัชพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่านิวซีแลนด์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ,รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่านิวซีแลนด์ผู้ทรงคุณวุฒิ (The Eminent Alumni Award) ที่มีผลงานดีเด่นต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ ยังเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ New Zealand Alumni Hall of Fame เชิดชูประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 – ปี พ.ศ.2566 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน  ซึ่งเป็นศิษย์เก่านิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม, นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์, ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์, นายปฐมภพ สุวรรณศิริ เป็นต้น

พบปะศิษย์เก่า
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พบปะศิษย์เก่านิวซีแลนด์ในประเทศไทย

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มุ่งเน้นสอนนักเรียนให้คิดเชิงวิเคราะห์ เน้นฝึกการแก้ปัญหาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีนักเรียกนักศึกษาทั่วโลก ยังคงเดินทางเพื่อไปศึกษาความรู้ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีรายงานว่าในช่วง 8 เดือนของปี2023 (มกราคม-สิงหาคม) มีนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนทั้งสิ้น 59,306 ราย ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง43% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี2022 ในจำนวนนี้พบว่า จำนวนนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศไทยติดอันดับอยู่ใน 5 อันดับแรก รองจากจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เติบโตจากก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไทยจัดอยู่ในอันดับ 7

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมายาวนานกว่า 68 ปี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านการศึกษา โดยการศึกษานิวซีแลนด์ได้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโอทาโก้และโรงเรียนจากเมืองดันนิดิน โครงการความร่วมมือระหว่างเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ โครงการ New Zealand – Thailand Digital Classroom ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในนิวซีแลนด์และโรงเรียนไทยผ่านการทำงานและกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม www.studywithnewzealand.govt.nz

https://thejournalistclub.com/education-news-newzealand-20240330/255400/ ไทยติด 5 อันดับแรก เรียนต่อนิวซีแลนด์