SF Express* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมสนับสนุนแผนเพิ่มทุนของ “KEX”

SF Express KEX
อีกหนึ่งความสำเร็จ โดย SF Express ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมสนับสนุนแผนเพิ่มทุนของ “ KEX ”

SF Express* ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KEX ประกาศสนับสนุนการเพิ่มทุน พร้อมจองซื้อหุ้นตามสัดส่วน มีแผนนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนช่วยเสริมสภาพคล่อง รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

SF Express ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีน และเอเชีย และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KEX ประกาศ สนับสนุนการเพิ่มทุน พร้อมจองซื้อหุ้นตามสัดส่วน มีแผนนำเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุน ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภาพคล่อง รวมถึงการลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ KEX
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ KEX

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ KEX ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 มีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) ที่ราคาขาย 3.20 บาทต่อหุ้นนั้น

SF Express* พร้อมเพิ่มทุนตามสัดส่วน

SF Express* ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ประมาณ 62.7% ของบริษัท ได้แจ้งว่ามีความพร้อม ในการสนับสนุนการเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และ อาจแสดงความประสงค์ จองซื้อในส่วนเกินสิทธิ ตามความเหมาะสม และ ไม่ก่อให้เกิดภาระในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้สำหรับ การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม เพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่ง จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน ตลอดจนรองรับโอกาสในการจัดหาเงินทุนในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทจะใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

“แผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ และความมั่นคงของเราอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อว่า จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจ ใและที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับอุตสาหกรรมของเราไปสู่อีกขั้น ให้เติบโตไปอย่างแน่นอน” คุณ อเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” เตรียมเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น KEX

เกี่ยวกับ SF Express

ในปี 1993 SF Express (รหัสหุ้น: 002352) ก่อตั้ง ที่เมืองซุ่นเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง หลังจากผ่านการพัฒนาคุณภาพ การบริการมาหลายปีนั้น บริษัทได้กลาย เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ด่วนครบวงจร ชั้นนำในประเทศจีน และ เป็นบริษัทขนส่งด่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก โดย SF Express ยึดมั่นในแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ “เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

มุ่งเน้น ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และ ยึดถือประสบการณ์ผู้ใช้งานเป็นที่ตั้ง” โดยมุ่งเน้น ที่ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม เริ่มจากสถานการณ์การใช้งาน ของลูกค้า เจาะลึกลงไป ในความต้องการอย่างเต็มรูปแบบ ของลูกค้าต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึง สถานการณ์ต่างๆ เราออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการ และวิธีการที่เหมาะสมกับลูกค้า

รวมถึงปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน SF Express ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม สร้างวิธีการทางอุตสาหกรรม และมอบโซลูชันซัพพลายเชนแบบบูรณาการอย่างอัจฉริยะแก่ลูกค้าซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมนานาชนิดและรองรับสถานการณ์อันหลากหลาย

SF Express ครอบคลุมทุกระบบด้านโลจิสติกส์ ขยายธุรกิจหลากหลายสาขา ปรับปรุงการจัดการผลิตภัณฑ์ในเชิงลึกเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มตลาด และครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของลูกค้า

หลังจากพัฒนาหลายปีต่อเนื่อง เรามีเครือข่ายด่วนที่มีการเข้าถึงสูงของบริษัทซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศและประเทศสำคัญๆ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก SF Express ให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นซัพพลายเชนแบบครบวงจร ครอบคลุมการจัดหา การผลิต การจัดจำหน่าย การขาย และหลังการขาย ในเวลาเดียวกัน ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์อัจฉริยะที่มีข้อได้เปรียบของขนาดเครือข่าย “เครือข่ายทางอากาศ + เครือข่ายภาคพื้นดิน + เครือข่ายข้อมูล” SF Express มีรูปแบบธุรกิจที่มีการจัดการที่แข็งแกร่งและควบคุมเครือข่ายทั้งหมด

SF Express Thailand ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในปี 2560 โดยให้บริการนำเข้าและส่งออกจากไทยไปยังประเทศจีนและอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก