ปตท. คว้าอันดับ 1 บริษัทชั้นนำในไทย , นิตยสารฟอร์จูน

PTT รับรางวัลจากนิตยสารฟอร์จูน
ประกาศความสำเร็จ ซึ่ง ปตท. คว้าอันดับ 1 บริษัทชั้นนำในไทยและอันดับ 2 ในอาเซียน

ปตท. คว้าอันดับ 1 บริษัทชั้นนำในไทยและอันดับ 2 ในอาเซียน จากนิตยสารฟอร์จูน สะท้อนผลการดำเนินงาน และความสำเร็จที่เป็นเลิศในระดับสากล

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กล่าวว่าปตท. ได้ รับการจัดอันดับ ให้เป็นบริษัทชั้นนำ อันดับหนึ่ง ของประเทศไทย และ เป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียน จาก นิตยสารฟอร์จูน (Fortune) ที่ จัดอันดับ บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 500 (Fortune Southeast Asia 500) เป็นครั้งแรก

โดย ประเมินจาก ผลการดำเนินงาน ด้านการเงิน ในปีงบประมาณ 2566 และ ทิศทางการ เติบโตขององค์กร สะท้อน การเป็นบริษัทชั้นนำ ที่แข็งแกร่งใน ภูมิภาคอาเซียน

ปตท. ภาคภูมิใจการจัดอันดับเป็นบริษัทที่เติบโตที่สุดในประเทศไทย

ดร.คงกระพัน กล่าวว่าปตท. ภาคภูมิใจ ที่ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นบริษัท ที่เติบโต ที่สุดในประเทศไทย และ เป็นบริษัท ที่เติบโต เป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็น ถึงศักยภาพ ในการสร้างความมั่นคง ทางพลังงาน

ขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย ให้เติบโต ควบคู่ ไปกับการดูแล สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ การกำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี บน หลัก “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” สะท้อน กลยุทธ์การ ดำเนินงานที่ เข้มแข็งใน หลายมิติ

ได้แก่ การสร้าง การเติบโต ในธุรกิจ ไฮโดรคาร์บอน ทั้ง ธุรกิจสำรวจ และ ผลิต ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น และ ธุรกิจค้าปลีก

เดินหน้าต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่

นอกจาก นี้ ยังได้ ต่อยอดสู่ ธุรกิจใหม่ หรือ New S-Curve ผ่าน ธุรกิจ EV ธุรกิจ Logistics ธุรกิจ Life Science และ ธุรกิจ Industrial AI รวมทั้ง การสร้าง ความชัดเจน

กับแนวทาง ความยั่งยืน ใน การบรรลุเป้าหมาย ลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก อย่างสมดุล สู่ การ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

ปตท. คว้าบริษัทชั้นนำระดับโลก และระดับอาเซียน
นิตยสารฟอร์จูน เป็นนิตยสารธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงิน ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากทั่วโลก

ทั้งนี้ นิตยสารฟอร์จูน เป็น นิตยสาร ธุรกิจ เศรษฐกิจ และ การเงิน ที่ ได้รับความน่าเชื่อถือ จากทั่วโลก โดย ได้เริ่ม จัดอันดับ บริษัทชั้นนำ ของโลก 500 อันดับ (Fortune Global 500) เป็น ครั้งแรก ในปี 2498 และ จัดอันดับ เฉพาะในภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปยุโรป (Fortune 500 Europe) และล่าสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อ เป็น เครื่องชี้วัด ความสำเร็จ และ แสดงให้เห็น ถึงผลการดำเนินงาน การเติบโต และทิศทางของธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสในการขยายตลาด ที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย

PTT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : CEOปตท. โชว์วิสัยทัศน์ นำธุรกิจเติบโตคู่ Net Zero