เปิดประวัติ 40 สว.ระดับจังหวัด กทม. คุณภาพคับแก้ว

สว.ระดับจังหวัด กทม. เลือกสว. ปี2567
ประวัติ 40 สว.ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

The Journalist Club รวบรวมข้อมูล เปิดประวัติ 40 สว.ระดับจังหวัด กทม. แต่ละคนคุณภาพคับแก้ว มีทั้งเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬา-ธรรมศาสตร์ จบโท-เอกต่างประเทศ นักทำงานเพื่อสังคม โปรไฟล์ดี

คาดกกต.ประกาศรายชื่อ 3,000 สว.ระดับจังหวัด กทม. ลงเว็บไซต์ 18มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่า ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันราชาฤกษ์ ทางกกต.คาดว่าจะสามารถลงรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ระดับจังหวัด จำนวน 3,000 คนลง เว็บไซต์ https://senator.ect.go.th/ ได้

กกต. ประกาศรายชื่อ สว.ระดับจังหวัด
กกต.ประกาศผลเลือกสว.ระดับจังหวัด 3,000คน

โดยขณะนี้ ในเว็บไซต์ดังกล่าว ยังคงเป็นรายชื่อ ผู้สมัครสว.ทั่วประเทศ จำนวน 23,598 คน ที่ลงสมัครในรอบแรก อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่กกต.ระบุว่า ขณะนี้ ทางกกต.จังหวัด ได้ทยอยลงรายชื่อของผู้ที่ได้รับเลือกระดับจังหวัดกันบ้างแล้ว แต่กกต.ส่วนกลาง กำลังรอรายงาน จากทางจังหวัด อย่างเป็นทางการ และจะประกาศรายชื่อ สว.ระดับจังหวัด ทั้ง 3,000 คนลงเว็บไซต์ในคราวเดียวกันต่อไป

20สาขาอาชีพ เลือกสว.ปี2567

ทั้งนี้ตามประกาศของกกต. ระบุว่า หลังจากได้ผลการเลือก สว.ระดับจังหวัด ซึ่งคัดเลือกมาจากตัวแทนกลุ่ม 20 กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มละ 2 คน รวมจังหวัดละ 40 คน โดยจะจัดการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สถานที่คือ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขณะเดียวกันกกต. ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการ และผู้อำนวยการการเลือก ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการจัดการเลือก สมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นั้น

ปิดประกาศรายชื่อ สว.ระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ผู้อำนวยการการ  เลือกระดับจังหวัด จะจัดทำประกาศผล การนับคะแนน โดยให้ผู้ ได้รับคะแนน สูงสุด 2 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือก ระดับจังหวัด สำหรับกลุ่มนั้น เพื่อไป ดำเนินการเลือก ในระดับประเทศต่อไป และ จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 2 ชุด

โดยส่งให้ ผู้อำนวยการ การเลือกระดับประเทศ ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนวันเลือก ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ผู้อำนวยการ การเลือกระดับจังหวัด หรือผู้ที่ ผู้อำนวยการการเลือก ระดับจังหวัด มอบหมายจัดทำเอกสาร หรือ ข้อมูลแนะนำตัว ของแต่ละกลุ่ม ที่อยู่ภายในเขตจังหวัดของตน จากระบบบริหาร จัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้ง ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด มารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด นำมาในวันเลือก ระดับประเทศ

กกต.ยังระบุด้วยว่า ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกระดับประเทศ ได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชัน สมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444

สำหรับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 กำหนดให้มี สมาชิกวุฒิสภา ทั้งหมด จำนวน 200 คน ดำรงตำแหน่ง ได้คราวละ 5 ปี เป็นได้วาระเดียว

สมาชิกวุฒิสภา จะมาจากการ เลือกกันเอง ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ของบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงาน ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม จาก 20 กลุ่มอาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 200 คน

อย่างไรก็ตามล่าสุดกกต.ได้ สรุปจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ไปต่อในระดับประเทศ จำนวน 3,000 ราย แยกเป็นชาย 2,164 คน และ หญิง 836 คน

เปิดประวัติ 40 สว.ระดับจังหวัด กทม.

สำหรับผลการเลือก สว.ระดับจังหวัด ของกรุงเทพมหานคร มีรายชื่อ ที่ได้รับเลือก สว.ระดับจังหวัด จำนวน 40 คน ได้แก่

 • กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

-นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์
ประวัติ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

-พล.ต.ต.อรรถวิทย์ สายสืบ

พล.ต.ต.อรรถวิทย์ สายสืบ 
ประวัติ พล.ต.ต.อรรถวิทย์ สายสืบ
 • กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

-นายสุรชัย ตรงงาม

สุรชัย ตรงงาม
ประวัติ นายสุรชัย ตรงงาม

-พล.ต.ท.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์

พล.ต.ท.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
ประวัติ พล.ต.ท.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
 • กลุ่มการศึกษา

-นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
ประวัติ นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

-นางฉันทนา หวันแก้ว

ฉันทนา หวันแก้ว
ประวัติ นางฉันทนา หวันแก้ว
 • กลุ่มการสาธารณสุข

-นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
ประวัติ นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

-น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์

วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์
ประวัติ น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์
 • กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก

-นายเดชา นุตาลัย

เดชา นุตาลัย
ประวัติ นายเดชา นุตาลัย

-นายชูเกียรติ เลิศศุภานนท์

ชูเกียรติ เลิศศุภานนท์
ประวัติ นายชูเกียรติ เลิศศุภานนท์
 • กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

-นายสุชาติ ขวัญเกื้อ

สุชาติ ขวัญเกื้อ
ประวัติ นายสุชาติ ขวัญเกื้อ

-น.ส.สดใส โอมหานนท์

สดใส โอมหานนท์
ประวัติ น.ส.สดใส โอมหานนท์
 • กลุ่มพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน

-นายแล ดิลกวิทยรัตน์

แล ดิลกวิทยรัตน์
ประวัติ นายแล ดิลกวิทยรัตน์

-นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา

วีรเวท วงษ์กิจบัญชา
ประวัติ นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา
 • กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

-นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์

วรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์
ประวัติ นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์

-นายปฏิมา จีระแพทย์

ปฏิมา จีระแพทย์
ประวัติ นายปฏิมา จีระแพทย์
 • กลุ่มผู้ประกอบกิจการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม

-นายสมชาย สาโรวาท

สมชาย สาโรวาท
ประวัติ นายสมชาย สาโรวาท

-นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร
ประวัติ นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร
 • กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามกลุ่ม 9

-น.ส.พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์

พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์
ประวัติ น.ส.พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์

-นายสนั่น ขวัญเกื้อ

สนั่น ขวัญเกื้อ
ประวัติ นายสนั่น ขวัญเกื้อ

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

-น.ส.สุวณา ปิยะพิสุทธิ์

น.ส.สุวณา ปิยะพิสุทธิ์
ประวัติ น.ส.สุวณา ปิยะพิสุทธิ์

-นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์

เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์
ประวัติ นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์
 • กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

-นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
ประวัติ นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

-นายปิยะพงศ์ เรืองรอง

ปิยะพงศ์ เรืองรอง
ประวัติ นายปิยะพงศ์ เรืองรอง
 • กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

-น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร

ศิริวรรณ คูอัมพร
ประวัติ น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร

-นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม

ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม
ประวัติ นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม
 • กลุ่มสตรี

-น.ส.สุภาภรณ์ อัษฎมงคล

สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
ประวัติ น.ส.สุภาภรณ์ อัษฎมงคล

-น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ

สุกัญญา ประจวบเหมาะ
ประวัติ น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ
 • กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือ ทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

-นายสุเทพ สุริยะมงคล

สุเทพ สุริยะมงคล
ประวัติ นายสุเทพ สุริยะมงคล

-นายอาณัฐชัย รัตตกุล

อาณัฐชัย รัตตกุล
ประวัติ นายอาณัฐชัย รัตตกุล
 • กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรมดนตรี การแสดง และ บันเทิง นักกีฬา

-น.ส.ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ

ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ
ประวัติ น.ส.ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ

-น.ส.ดุจดาว วัฒนปกรณ์

ดุจดาว วัฒนปกรณ์
ประวัติ น.ส.ดุจดาว วัฒนปกรณ์
 • กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์

-นางแสงศิริ ตรีมรรคา

แสงศิริ ตรีมรรคา
ประวัติ นางแสงศิริ ตรีมรรคา

-น.ส.อังคณา นีละไพจิตร

อังคณา นีละไพจิตร
ประวัติ น.ส.อังคณา นีละไพจิตร
 • กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์ วรรณกรรม

-น.ส.อัจฉรา อัชฌายกชาติ

อัจฉรา อัชฌายกชาติ
ประวัติ น.ส.อัจฉรา อัชฌายกชาติ

-น.ส.นันทนา นันทวโรภาส

นันทนา นันทวโรภาส
ประวัติ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส
 • กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์

พรชัย วิทยเลิศพันธุ์
ประวัติ นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์

-น.ส.กิตติมา เพ็งสุข

กิตติมา เพ็งสุข
ประวัติ น.ส.กิตติมา เพ็งสุข

 • กลุ่มอื่นๆ

-นายธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ

ธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ
ประวัติ นายธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ

-นายวราวุธ ตีระนันท์

วราวุธ ตีระนันท์ สว.ระดับจังหวัด กทม.
ประวัติ นายวราวุธ ตีระนันท์

ที่มา เว็บไซต์กกต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กกต. ตกที่นั่งลำบากเลือก สว. พลาดเสี่ยงคุก