มท.1 หารือนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา เร่งรัดจุดผ่อนปรนเที่ยวเขาพระวิหาร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย - กัมพูชา

มท.1 หารือนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ขอให้เร่งรัดให้มีจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

  • จัดให้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน
  • ดำเนินโครงการบ้านพี่เมืองน้อง

วันนี้ (29 ก.ย. 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา และคณะ ในการประชุมหารือแนวทางการยกระดับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา โดยมี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยและกัมพูชาก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการพบปะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา ในวันนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนที่ต้องดูแลความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดน โดยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกนโยบาย

พลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา

กระทรวงมหาดไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทางสมาคมฯ ตามที่ได้หารือร่วมกันทั้ง 5 ประเด็น คือ 1) การขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ 2) การขอให้มีผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ 3) การจัดให้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสานดำเนินการ 4) การดำเนินโครงการบ้านพี่เมืองน้อง 5) การขอให้เร่งรัดให้มีจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นส่วนสำคัญที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสานในรายละเอียดต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา

พลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา กล่าวว่า สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา ขอขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้โอกาสเข้าพบปะและร่วมหารือในวันนี้ ซึ่งสมาคมฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการกระชับและเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย – กัมพูชาในทุกสาขา โดยเฉพาะการส่งเสริมมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในแนวชายแดน และเชื่อมั่นว่าการประสานงานระหว่างประเทศจะดียิ่งขึ้นในอนาคต