“พิพัฒน์”ขยายผลหลังบริษัทอาหารญี่ปุ่นชื่นชมแรงงานไทย

  • “พิพัฒน์” เชื่อมขยายผล ทันที!
  • หลังบริษัทอาหารญี่ปุ่น ชื่นชมแรงงานไทยมีทักษะ
  • เปิดรับแรงงาน เริ่มวุฒิ ม.6 รายได้ 3 หมื่นขึ้นไป

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงานในประเทศญี่ปุ่น และคณะ เยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจพร้อมกล่าวทักทายและให้โอวาทกับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค แรงงานไทย รวมทั้งหารือการขยายตลาดแรงงานไทยกับนายจ้างและองค์กร Ai Family ณ บริษัท Kanemi Foods Co., Ltd.ผู้ผลิตอาหารพร้อมทาน ส่งให้กับ แฟมิลี่มาร์ททั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr.Terayama Masaya ประธานบริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. พร้อมด้วย Mr. Furuya Masahiro ประธานองค์องค์กร Ai Family Cooperative Society และแรงงานไทยที่ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ร่วมให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันนี้ที่ผมและผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้มาเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่บริษัท Kanemi Foods แห่งนี้ การมาทำงานในต่างประเทศนับเป็นโอกาสของทุกคนที่ได้มาเปิดหูเปิดตาม เรียนรู้ทักษะ รับการถ่ายทอดเทคนิค เทคโนโลยี โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้ ทราบว่า ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงและค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้เสมือนเงินค่าจ้างที่ได้รับลดลง ซึ่งจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จึงขอมาให้กำลังใจแรงงานไทย ตั้งใจทำงาน เก็บเกี่ยวความรู้ วินัยการทำงาน สั่งสมประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวกลับไปได้เพิ่มเติมจากเงินค่าจ้าง รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากญี่ปุ่นกลับไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของพวกเราและประเทศชาติ

“การอยู่และทำงานในต่างประเทศนั้นไม่ได้ง่ายเลย ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมกับเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ประพฤติตัวตามกฎระเบียบของโรงงานและกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น น้อง ๆ แรงงานไทยนับเป็นกำลังสำคัญของนายจ้าง มีผลการปฏิบัติงานดี และได้รับความชื่นชมจากนายจ้าง ซึ่งแรงงานไทยเป็นกำลังสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถรักษาตลาดแรงงานไทยกับนายจ้างที่นี่มายาวนานเป็น 10 ปี ก็ขอให้รักษาสืบสานความดีความตั้งใจกันไว้รุ่นต่อรุ่น และช่วยเหลือเจือจุนกันในระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ ยังมีแรงงานไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องการจะมีโอกาสเช่นเดียวกันกับทุกคนในที่นี้ ซึ่งผมขอให้แรงงานไทยทุกคนรักษาความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะคนไทยที่ดี ช่วยเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีของชาติไทยให้กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าชาวญี่ปุ่นด้วย” นายพิพัฒน์ กล่าว

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ผมขอขอบคุณบริษัท Kanemi Foods และองค์กร Ai Family ที่ได้ให้ต้อนรับการเดินทางมาเยี่ยมเยือนผมและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานอย่างอบอุ่นในวันนี้ ญี่ปุ่นนอกจากมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการทำงานที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์กับแรงงานไทยที่จะเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งบริษัท Kanemi Foods เป็นนายจ้างที่มีศักยภาพในกลุ่มผู้ผลิตอาหาร ที่ปัจจุบันเทรนด์อาหารพร้อมรับประทาน (เบนโตะ) และอาหารแช่แข็งมีแนวโน้มเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นในโลก บริษัทฯ เริ่มรับแรงงานไทยมาทำงานครั้งแรกเมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไทยจำนวน 1,192 คนทั่วประเทศญี่ปุ่น และในโรงงานที่เกียวโตแห่งนี้ จำนวน 112 คน

นอกจากนี้ ด้วยการใส่ใจดูแลแรงงานไทยที่ดี รวมถึงการสนับสนุนจากองค์กร Ai Family ทำให้มีแรงงานเข้ามาทำงานรุ่นต่อรุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของประเทศไทยในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศประเทศเพื่อให้แรงงานไทยได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะการทำงาน สั่งสมประสบการณ์ และนำพาความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ กลับไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

“จากการเยี่ยมเยียนและรับฟังการบรรยายของบริษัท แสดงให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นความโชคดีของแรงงานไทยที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนการทำงานกับอย่างเต็มที่จนมีความชำนาญในการทำงาน อย่างไรก็ดี ยังมีแรงงานไทยที่มีศักยภาพอีกจำนวนมากที่ประสงค์จะมาทำงานในญี่ปุ่น จึงขอให้บริษัทพิจารณารับแรงงานไทยเข้ามาเพิ่มเติมและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและเป็นกำลังสำคัญในการขยายส่วนแบ่งตลาดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปของบริษัทต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าว