“เศรษฐา” สั่งกวาดล้างตุ๊กตุ๊ก-แท็กซี่เถื่อนย่านท่องเที่ยว

“เศรษฐา” สั่งกวาดล้างตุ๊กตุ๊ก-แท็กซี่เถื่อนย่านท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาจราจร ปัญหาฝุ่น PM2.5 การนำพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า

  • เรียกประชุมคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร
  • ให้ศึกษาการนำเอาพื้นที่ราชการมาพัฒนาเป็นพื้นที่ทำมาหากินของผู้มีรายได้น้อย
  • เปลี่ยนให้รถเมล์ หรือรถสองแถวเป็นรถไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณ PM2.5

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความลง X ระบุว่า หลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)​ ได้เชิญคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร มาพูดคุยเพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายเป็นภารกิจเร่งด่วนไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจร ปัญหาฝุ่น PM2.5 การนำพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า การแก้ปัญหาตุ๊กตุ๊ก หรือแท็กซี่เถื่อน ไปจนถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

ได้มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไข โดยให้ทาง ผบ.ตร. กวดขันวินัยจราจร จุดห้ามจอด ให้ตำรวจลงพื้นที่จับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับแท็กซี่ หรือตุ๊กตุ๊กเถื่อนในย่านท่องเที่ยว รวมถึงการจำกัดการวิ่งของรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพชั้นใน เพื่อเป็นการลด PM2.5

ส่วนกระทรวงคมนาคม ให้ศึกษาการนำเอาพื้นที่ราชการมาพัฒนาเป็นพื้นที่ทำมาหากินของผู้มีรายได้น้อย เช่น พื้นที่ของ รฟม. และการทางพิเศษ (ใต้ทางด่วนเพลินจิต) รวมทั้งการยกระดับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ให้มีการเปิดเผยข้อมูล GPS และเปลี่ยนให้รถเมล์ หรือรถสองแถวเป็นรถไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณ PM2.5 พร้อมให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือคลองเตยด้วย

“ผมเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ปัญหา จะทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับ”