นายกรัฐมนตรีปลื้ม!ส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แสดงความยินดี ส่งดาวเทียมTHEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ

นายกรัฐมนตรีปลื้ม!ส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ ข้อมูลจาก THEOS-2 นี้จะเป็นข้อมูลฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน

  • ด้านการจัดการเกษตร ด้านการจัดการเมือง 
  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำ
  • ด้านการจัดการภัยธรรมชาติ รวมถึงด้านความมั่นคง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ต.ค. 2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวในโอกาสแสดงความยินดีการส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยทุกคน ผมขอแสดงความยินดีที่วันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จสามารถส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จ รัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 นี้จะเป็นข้อมูลฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน อาทิ ด้านการจัดการเกษตร ด้านการจัดการเมือง  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการภัยธรรมชาติ รวมถึงด้านความมั่นคง ด้วย

การส่งดาวเทียมTHEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจร

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดาวเทียม THEOS-2 เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน เป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง 50 เซนติเมตรต่อพิกเซล (cm/pixel) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำหน้ามาก ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน เทียบชั้นได้กับดาวเทียมรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นำระดับโลก จัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา

ทั้งนี้ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และองค์การอวกาศของประเทศอย่าง GISTDA (จิสด้า) ที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันวงการอวกาศของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเทียม THEOS-2 จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วินาทีประวัติศาสตร์​ ส่งดาวเทียมTHEOS-2​ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวแสดงความยินดีการส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ

ช่องทางการติดตาม The Journalist Club