New World Development สนใจที่จะลงทุนใน โครงการแลนด์บริดจ์ และการเงินดิจิทัล (Digital Finance)

นายกรัฐมนตรี
นายกฯ เผยว่า New World Development สนใจที่จะลงทุนในโครงการ แลนด์บริดจ์ และการเงินดิจิทัล (Digital Finance)

นายกฯ หารือบริษัท New World Development Group ซึ่งเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สนใจที่จะลงทุนใน โครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) โครงการเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (Biotech) การเงินดิจิทัล (Digital Finance)

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับ นาย Adrian Cheng รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท New World Development Group(NWD)

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับ นาย Adrian Cheng รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท New World Development Group(NWD) และ ได้โพสต์ในแพลตฟอร์ม “X” ว่าได้หารือกับ Mr Adrian Cheng, CEO of New World Development Group จากฮ่องกง ซึ่งเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ได้มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วหลายโครงการ ตอนนี้ทางบริษัทสนใจที่จะลงทุนในโครงการ Landbridge (โครงการแลนด์บริดจ์) และโครงการด้าน Biotech เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งบริษัทฯ มีองค์ความรู้ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผมจึง ได้ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือต่อไปครับ

New World Development
Mr.Adrian Cheng รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท New World Development จำกัด

นาย Adrian Cheng รองประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท New World Development จำกัด (NWD) กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสนใจ ต่อการลงทุนในมิติต่าง เพื่อ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในเอเชีย โดยเห็นถึงศักยภาพของไทย เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการเงินดิจิทัล การสนับสนุน ภาคท่องเที่ยวผ่านเทศกาลงานศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน การพัฒนาเชิงการแพทย์ ทั้งสองฝ่าย สามารถเป็นอีกช่องทาง เพิ่มความร่วมมือกับประเทศอื่น ได้ในภูมิภาค

สองฝ่ายได้หารือในประเด็นการลงทุนและการจัดงานศิลปะและวัฒนธรรม

รัฐบาล
Mr. Adrian Cheng รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท New World Development จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นสำคัญ ดังนี้

ด้านการลงทุน บริษัทฯ ให้ความสนใจ พร้อมศึกษา เพื่อการลงทุนในไทย เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน Landbridge การเงินดิจิทัล (Digital Finance) โดยให้ความสนใจ กับแนวคิด ริเริ่มทางการเงินดิจิทัล ของประเทศไทย รวมทั้งด้านการพัฒนาเชิงการแพทย์ บริษัทฯ ให้ความสนใจ ถึงการผลิต การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (Biotech) ในไทย ซึ่ง จะสามารถส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้ ซึ่ง นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไทยมีศักยภาพ และพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ ในการลงทุนร่วมกันต่อไป โดย BOI จะเป็นสื่อกลางสำคัญในการประสานงานร่วมกับบริษัทฯ

ด้านงานศิลปะและวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการจัดงานเทศกาลด้านศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย สร้างมูลค่าทั้งด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ให้แก่งานศิลปะของเอเชียและภูมิภาค และด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วโลก ซึ่งไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ให้ศิลปินทุกแขนงได้จัดแสดงผลงาน ด้านบริษัทฯ เห็นพ้องและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานด้านศิลปะในไทย โดยเชื่อมั่นว่าการนำเสนอเอกลักษณ์ทางศิลปะของเอเชียจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน

รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน

นายกฯ เชื่อมั่นว่าการพบปะหารือครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมยินดีที่บริษัทฯ เห็นถึงศักยภาพความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีอำนวยความสะดวก และนำประเด็นที่เกิดจากการหารือไปพิจารณาต่อ โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน และด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Art & Culture)

โดยในปี 2568 ถือเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย นายกฯเชื่อว่าไทยมีศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการยกระดับศิลปะวัฒนธรรม การจัดงานเทศกาลระดับโลกต่าง ซึ่งจะช่วยสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : นายกฯ กำชับ BYD ส่งเสริม supply chain และคุ้มครองผู้บริโภคไทย