นายกฯ ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Cloud ในไทย

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “AWS Summit in Bangkok” ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Cloud ในไทย
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “AWS Summit in Bangkok” ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Cloud ในไทย

นายกฯ ให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) เพื่อลดภาระเงินลงทุนในระบบ IT ของภาครัฐ เปลี่ยนไปใช้ Cloud มากขึ้น

นายกฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “AWS Summit in Bangkok” ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Cloud ในไทย อำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ – เอกชน พร้อมยินดี AWS มีแผนลงทุนสร้าง Data Center ในไทย มูลค่ากว่า 190,000 ล้านบาท

ภายในปี 2037 โดยมุ่งส่งเสริม Cloud First Policy สานต่อความร่วมมือต่อเนื่องผ่านศักยภาพของ Digital Ecosystem ในไทย เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. ณ Plenary Hall ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “AWS Summit in Bangkok”

ซึ่งจัดโดย Amazon Web Services บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Computing

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้ นายกรัฐมนตรียินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และทิศทางการเจริญเติบโตของ Digital Economy ในประเทศไทย

โดยปัจจุบัน คนไทยจำนวนหลายหมื่นคนได้ร่วมทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Ecosystem ของ AWS ด้วย ซึ่งทุกคนต่างมีศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ เป็นหนึ่งในศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมจะถูกปลดปล่อยออกมา

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud โดย Cloud เป็นหนึ่งใน Breakthrough Technology ที่มาช่วยลดต้นทุนของการทำงานได้มหาศาล เพิ่ม Speed-to-market ของการ Deploy workflow ใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อทีมงาน Productive มากขึ้น ผลลัพธ์ของลูกค้าก็จะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย

รัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการใช้คลาวด์

ภายในงาน รัฐบาลพร้อม ย้ำ ที่จะปรับปรุงระบบงานของราชการให้ทันสมัย
ภายในงาน รัฐบาลพร้อม ย้ำ ที่จะปรับปรุงระบบงานของราชการให้ทันสมัย

ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะปรับปรุงระบบงานของราชการให้ทันสมัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน Agenda สำคัญที่กำลังผลักดันในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2023 และมีมติให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ที่จะลดภาระเงินลงทุนในระบบ IT ของภาครัฐ

โดยเปลี่ยนไปใช้ Cloud มากขึ้น พร้อมคาดหวังว่า เมื่อระบบงานราชการดีขึ้นแล้ว ราชการและประชาชนจะสามารถติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาคเอกชน ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยาก ในการติดต่อกับราชการในอนาคต

ปัจจุบันระบบ Cloud ได้กลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบเทคโนโลยีที่สำคัญในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร การท่องเที่ยว การทำ Marketing ภาคการศึกษา รวมไปถึงเทคโนโลยีล่าสุด Generative AI (Artificial Intelligence)

ซึ่งขณะนี้ ในหลาย ๆ ภาคส่วน รวมถึงทีมงานหลังบ้านของราชการ ได้เริ่มนำ Generative AI มาใช้ประโยชน์ในการทำงานแล้ว

โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาว จะมีการขยับขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถยก Productivity Curve ให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้

หากไม่มี Data Center ที่มีขนาดใหญ่ช่วยประมวลผล และระบบ Internet ที่แข็งแกร่ง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการลงทุน Data Center ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยีCloud Computing ในโอกาสนี้

ปีที่แล้วAWS นำเงินเข้ามาในไทยแล้วกว่า11,600 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรียินดีที่ AWS มีแผนลงทุนสร้าง Data Center ในประเทศไทย มูลค่ากว่า 190,000 ล้านบาท ภายในปี 2037 โดยปีที่ผ่านมา AWS นำเงินเข้ามาในไทยแล้วกว่า 11,600 ล้านบาท

พร้อมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะได้ใช้ AWS Thailand Region อย่างเต็มตัวในช่วงต้นปี 2025

การลงทุนของ AWS นอกจากจะทำให้ไทยมีCloud ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยแล้ว ยังสะท้อนว่า บริษัท Technology ระดับโลกเห็นศักยภาพ และเชื่อมั่นว่าจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้

นายกฯกล่าวว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอื่น ๆ คู่ขนานไปกับการดึงดูด Data Center เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นศูนย์กลาง Digital Economy และ Technology

ทั้งการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรม Technology ในระดับต้นน้ำ เช่น การผลิต Semiconductor ไปจนถึงปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรม Smart Electronics และส่งเสริมการเพิ่มทักษะของ talent

AWS ให้การฝึกอบรมคนไทยไปกว่า 50,000 คน

ปัจจุบัน AWS ให้การฝึกอบรมคนไทยไปกว่า 50,000 คน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นำ AWS Academy เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร สร้าง Digital Literacy ในนิสิต นักศึกษา ถือเป็นความร่วมมือ Partnership ที่ดีระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรียืนยันที่จะสนับสนุนความร่วมมือในลักษณะ win-win เช่นนี้ และเชื่อมั่นว่าการลงทุนและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของทั้ง AWS และทุกภาคส่วนในประเทศไทยจะยกระดับ Digital Literacy ให้กับคนไทย ทำประเทศไทยให้เป็น “บ้าน” อีกหลังนึงของ AWS

และนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว พร้อมหวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้นสร้าง Digital Ecosystem ในประเทศไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ด้าน Technology Hub เกิดขึ้นได้จริง

AWS ประเทศไทยประกาศตั้ง AWS Asia Pacific (Bangkok) Region

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Director AWS ประเทศไทยได้ประกาศความพร้อมของการตั้ง AWS Asia Pacific (Bangkok) Region ในประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2025 โดยคาดการณ์จำนวนการลงทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท ภายในปี 2037

ที่ผ่านมา AWS ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางด้านCloud และการลงทุนในด้านการให้บริการส่งตรงฐานข้อมูลจากประเทศไทยไปสิงคโปร์ด้วย รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม AI และCloud ในไทย เพื่อให้บุคลากรและองค์กรต่าง ๆ สามารถใช้บริการในประเทศไทย ได้อย่างความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อนึ่ง งาน AWS Summit in Bangkok เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมประจำปี AWS Global Summit โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนักธุรกิจ นักลงทุนชั้นนำของไทยและต่างประเทศ

ซึ่งจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านCloud Computing และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ ผ่านงานสัมมนากว่า 30 หัวข้อ และบูธจัดแสดงเทคโนโลยีอีก 29 บูธ

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : นายกฯ ย้ำรัฐบาลต้องกระตุ้น เศรษฐกิจ ผ่านโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล