วันออกพรรษา“เศรษฐา”ไปหนองคายเปิด“บั้งไฟพญานาคโลก” 29 ต.ค.นี้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและ “บั้งไฟพญานาคโลก” ประจำปี 2566 (Naga Fire Miracle of Faith 2023) วันที่ 29 ตุลาคม 2566

เศรษฐา”ไปจ.หนองคายเปิดงาน “บั้งไฟพญานาคโลก” 29 ต.ค.นี้ สัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธา เที่ยวงานประเพณีออกพรรษา

  • นายกฯร่วมชม “บั้งไฟพญานาค” ที่ อ.โพนพิสัย
  • เปิดจุดชม “บั้งไฟพญานาค” ใน 6 อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขง

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า เนื่องในประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2566 รัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดหนองคาย เชิญชวนประชาชนชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ในคืนวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 ใน 6 อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขง

โดยแต่ละอำเภอจะมีทั้งงานแสดงวัฒนธรรม กิจกรรมบนเวที ถนนอาหาร การแข่งขันเรือยาว การแสดงแสงเสียง และการรำบวงสรวงบูชาพญานาค ประกอบด้วย อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ อ.ท่าบ่อ อ.เมืองหนองคาย อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี ซึ่งขณะนี้จังหวัดหนองคายมีความพร้อมเต็มที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานประเพณีวันออกพรรษาและชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค”

ทั้งนี้ จังหวัดหนองคาย โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้ยืนยันความพร้อมงานประเพณีออกพรรษาและ “บั้งไฟพญานาคโลก” ประจำปี 2566 โดยเฉพาะความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน “วันออกพรรษา” วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ที่จังหวัดหนองคายไม่ต่ำกว่า 200,000 คน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายยืนยันว่าทุกหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี สถานที่จัดงานฯ การจราจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ประจำจุดชม “บั้งไฟพญานาค” ซึ่งชาวจังหวัดหนองคายมีความมุ่งหวังที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและด้วยไมตรีจิตที่ดียิ่ง

“การจัดงานประเพณีออกพรรษาและ “บั้งไฟพญานาคโลก” ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดหนองคาย โดยจังหวัดหนองคายมีความพร้อมจัดกิจกรรม และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาร่วมชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค”ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธา และร่วมกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตตามความเชื่อและศรัทธา ในงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาค” พร้อมรอชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ได้บริเวณริมน้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นวันที่ 29 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและ “บั้งไฟพญานาคโลก” ประจำปี 2566 (Naga Fire Miracle of Faith 2023) ณ ลานนาคาเบิกฟ้า 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย” นายชัยกล่าว

สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษาและ “บั้งไฟพญานาคโลก” จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคายได้เผยผลสำรวจความพึงพอใจในส่วนของนักท่องเที่ยว/ประชาชน พบว่า นักท่องเที่ยว/ประชาชน ที่มาท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากถึง 80.2% โดยพึงพอใจในที่พัก 85% กิจกรรม 84.6% สถานที่/การรักษาความปลอดภัย 83.4% การประชาสัมพันธ์ 82.8% ป้ายบอกทาง/เจ้าหน้าที่ 82.2% ราคาสินค้า 81.8% โดยนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เป็นผู้มาเที่ยวมากกว่า 1 ครั้งอยู่ที่ 59.6% และผู้มาเที่ยวครั้งแรกที่ 40.4% นักท่องเที่ยวมีการพักแรมในจังหวัดหนองคาย 58.8% พาหนะในการเดินทาง ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 74.8% รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ รถตู้/รถทัวร์

สำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนของผู้มาเที่ยวงานโดยรวม อยู่ที่ 2,160 บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยว/ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ อยู่ที่ 3,150 บาท ทั้งนี้ งานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาค” เป็นงานที่จังหวัดหนองคายจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” จำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับจังหวัดหนองคายปีละหลายร้อยล้านบาท โดยสถิติ “บั้งไฟพญานาค” เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา (ข้อมูล : ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย) เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 260 ลูก โดยเกิดในพื้นที่ อ.โพนพิสัย 20 ลูก และ อ.รัตนวาปี 240 ลูก

ทั้งนี้ทางจ.หนองคายขอเชิญชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ในคืนวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 ใน 6 อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงประกอบด้วย อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ อ.ท่าบ่อ  อ.เมือง อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี โดยจังหวัดหนองคายมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก 2566

รวมจุดชมบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย

แผนที่จุดชม “บั้งไฟพญานาค” จ.หนองคายใน 6อำเภอ

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาค” ประจำปี 2566 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน อำเภอเมืองหนองคาย

อำเภอเมืองหนองคาย

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาค” ประจำปี 2566

วันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2566

ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน อำเภอเมืองหนองคาย

พิกัด https://maps.app.goo.gl/sriyxbqybc6zkhrra

ข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลเมืองหนองคาย

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาค” ประจำปี 2566 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน อำเภอเมืองหนองคาย

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566

ขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม จากตำนานบั้งไฟพญานาค ปฐมบทแห่งคืน 15 ค่ำ เดือน 11 ประทีปนาคา บูชาพระสัพพัญญู

ข้อมูลเพิ่มเติม ประทีปนาคา บูชาพระสัพพัญญู

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566 ณ ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโนนพิสัย

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566

อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 28 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2566

ณ ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโนนพิสัย

พิกัด https://maps.app.goo.gl/m8mj3hvd4nx86vsda

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566 ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566

อำเภอรัตนวาปี

วันที่ 21-29 ตุลาคม 2566

ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี

พิกัด https://maps.app.goo.gl/uxlvbcluhbmp8egi8

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566 ณ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง อำเภอศรีเชียงใหม่

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566

อำเภอศรีเชียงใหม่

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2566

ณ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง

พิกัด https://maps.app.goo.gl/qsoi6p2kqtxdypqm8

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อ

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566

อำเภอท่าบ่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อ

พิกัด https://maps.app.goo.gl/skxsfkvj8mzxw3vy8

การเข่งขันเรือยาว เทศบาลเมืองท่าบ่อ

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2566

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566 ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาล “บั้งไฟพญานาคโลก” 2566

อำเภอสังคม

งานประเพณีแข่งเรือยาวและงานออกพรรษา
วันที่ 24-30 ตุลาคม 2566
ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม
พิกัดhttps://maps.app.goo.gl/fkwqbq9wzfn9d89fa

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ททท.สำนักงานอุดรธานี-tatudon