จัด “Big Match” ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนไทย ตีตลาดต่างประเทศ

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี จัด “Big Match” ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนไทย ตีตลาดต่างประเทศ

นายกฯ สั่งการต่อยอดการลงพื้นที่ เดินหน้าหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมมุ่งประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ใช้กลยุทธ์ E-commerce จัดมหกรรม Live E-Commerce ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ประเดิมงานใหญ่ “Big Match ยกระดับเศรษฐกิจ @นครราชสีมา”

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่งเสริมการพัฒนาสินค้าชุมชนไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เสริมบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน แลกเปลี่ยนความรู้ ดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนไทย ตีตลาดต่างประเทศ สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าไทย สนับสนุนการใช้กลยุทธ์ซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

จัดมหกรรม Live E-Commerce ที่นครราชสีมา กันยายนนี้

ทั้งนี้จะมีจัดมหกรรม Live E-Commerce ที่จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนกันยายนนี้ โดยจะเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากไทย และต่างประเทศ รวมถึงแพลตฟอร์ม E-Commerce ใหญ่ของจีนอย่าง Alibaba เข้ามาดูสินค้าระดับพรีเมี่ยมของไทย เพิ่มโอกาสสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างการเดินทางไปตรวจราชการ และ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา รัฐบาลโดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พูดคุยหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce: YEC) กลุ่มผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัด (Young Smart Farmer: YSF) และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดนครราชสีมา

ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนถึงประเด็นปัญหา อุปสรรคในการทำธุรกิจ และหาแนวทางการส่งเสริมการประกอบธุรกิจภายในจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม มีแหล่งวัฒนธรรม สินค้า และสถานที่ที่พร้อมนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยว โดยได้มีการยกระดับพัฒนาสินค้าชุมชน สร้างอัตลักษณ์และเรื่องราวให้กับตัวสินค้า พร้อมสอดแทรกการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัด

“Big Match ยกระดับเศรษฐกิจ@นครราชสีมา

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรม “Big Match ยกระดับเศรษฐกิจ@นครราชสีมา” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดห้าง Modern Trade จับคู่ธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในประเทศ ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการหาช่องทางตลาด โดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือ การดำเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมมือกับบริษัทระดับโลกจากประเทศจีนและจะขยายผลการดำเนินการไปยังประเทศอินเดีย เพื่อเจาะตลาดในรัฐต่างๆ ของอินเดีย

“นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนสินค้าชุมชนไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และผ่านการพัฒนาสร้างอัตลักษณ์ของตัวสินค้าเพื่อยกระดับมูลค่า โดยจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีพบว่าสินค้าไทยมีศักยภาพ และคุณภาพที่ดี พร้อมได้รับการสนับสนุน โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมการพัฒนาในส่วนที่พร้อม รวมทั้งให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการนำเสนอสินค้า เข้าถึงตลาดที่มีคุณภาพ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการดำเนินห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกิจ ร่วมสร้างแบรนด์สินค้าไทย ในตลาดระดับโลก” นายชัย กล่าว

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : นายกฯ ผลักดันต่อยอดความร่วมมือ ไทย-มาเลเซีย ทุกมิติ