สัตวแพทย์ เตือนควันบุหรี่อันตรายต่อระบบหายใจน้องหมา-แมว

สัตวแพทย์ เตือนควันบุหรี่อันตรายต่อระบบหายใจน้องหมา-แมวแสนรัก เผยโพรงจมูกสั้นกว่าคนรับสารพิษได้ง่าย โดยแมวจะพบอาการได้เร็วกว่าสุนัข

  • จะมีอาการไอ เหนื่อยหอบ คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว
  • เผยผู้เลี้ยงควรเลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยง
  • หากไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง สามารถขอคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

สพ.ญ.ภาวิตา ลาวัณยกุล กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต่างมีสารนิโคติน นอกจากเป็นสารพิษที่มีความอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัขและแมวอีกด้วย

ทั้งนี้ เหตุเพราะสุนัขและแมว มีโพรงจมูกสั้นกว่ามนุษย์ ทำให้ได้รับสารนิโคตินได้ง่าย หากผู้เลี้ยงสูบบุหรี่ในบ้าน หรือแม้แต่สูบบุหรี่ใกล้ๆ ในบริเวณเดียวกัน ควันบุหรี่ที่จะติดบนเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน โดยเมื่อสัตว์เลี้ยงได้สัมผัสจะได้รับอันตรายเช่นกัน จะมีอาการไอ เหนื่อยหอบ คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว

สพ.ญ.ภาวิตา กล่าวว่า สำหรับในแมวจะพบอาการได้เร็วกว่าสุนัข เพราะมีโพรงจมูกสั้นกว่า ตัวเล็กกว่า มีพื้นที่ในร่างกายน้อย อาจทนพิษได้น้อยกว่า ดังนั้นหากผู้ที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ควรสูบให้ห่างจากสัตว์เลี้ยงหรือเลือกสูบบริเวณนอกบ้าน เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารนิโคตินโดยตรง แต่ดีที่สุดคือ เลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ ที่ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารให้เจ้าของรู้ได้ เมื่อรู้สึกระคายเคืองเมื่อได้รับควันบุหรี่ ทัังนี้ จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์หันมาให้ความสำคัญในเรื่องการเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและสัตว์เลี้ยง หากไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง สามารถขอรับคำปรึกษาได้กับสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600