โออาร์ หนุนรัฐแก้ปัญหาราคาปาล์ม

ดิษทัต ปันยารชุน เผย โออาร์ หนุนรัฐแก้ปัญหาราคาปาล์ม
ดิษทัต ปันยารชุน เผย โออาร์ หนุนรัฐแก้ปัญหาราคาปาล์ม

โออาร์ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ แก้ปัญหาราคาปาล์ม โออาร์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร

ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์
ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเดือดร้อนนั้นโออาร์ ในฐานะ หนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำให้กับกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โออาร์ จัดซื้อน้ำมันB100 1.6 ล้านลิตรต่อวัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันโออาร์ จัดซื้อ น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ประมาณ 1.6 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันดีเซล (B7/B20) ผ่านผู้ค้าหรือผู้ผลิต B100 หลายรายโดยอ้างอิงราคาประกาศของภาครัฐ และเนื่องจากไบโอดีเซล (B100) เป็น ผลผลิตเพียงส่วนหนึ่งจากปาล์ม จึงมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมดำเนินการ

“โออาร์ยินดีร่วมประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม และผลักดันแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่อุปทานน้ำมันปาล์ม และโออาร์ ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายดิษทัตกล่าว

ครม.เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.หารือแนวทางแก้ราคาปาล์มน้ำมันตกโดยให้เร่งคุยผู้ค้ามาตรา 7 ซื้อ B100 ตามราคาประกาศ สนพ.และตั้งเป้าดึงราคาปาล์มแตะ 5 บาท/กก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมัน

เกี่ยวกับ OR

OR จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ทั้งยัง จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้แก่ ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึง จำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่าย

เป็นผู้นำ ในการคิดค้น นวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ อาทิ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10 E20 และ E85) น้ำมันไบโอดีเซล (B7 B10 และ B20) ที่ล้วน มีคุณภาพสูง สามารถ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้รถที่ มีความแตกต่างกัน ได้อย่างลงตัว

มีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ พีทีที สเตชั่น กว่า 1,900 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไทย นอกจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว OR ยังเป็นผู้ริเริ่มในการนำธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ เข้ามาช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น อาทิ ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ร้านอาหาร ศูนย์บริการยานยนต์ ฯลฯ

อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกร นำผลิตผลทางการเกษตร มาจำหน่าย ให้แก่ผู้บริโภค โดยตรงตาม แนวคิด ลิฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ (Living Community) ของ OR ที่มุ่งคำนึงถึง ความต้องการ และ การสร้างประโยชน์ ให้แก่ สังคมชุมชนโดยรอบ โดย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และ เศรษฐกิจชุมชน และ ให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลาง ของชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ยังได้รับการออกแบบตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ประกอบด้วยทางลาดที่เชื่อมต่อทุกพื้นที่บริการ ห้องน้ำที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ที่จอดรถ สำหรับสตรี และ ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน และกล้องวงจรปิด เพื่อ ความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย

OR จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ากว่า 2,000 ราย ทั้ง กลุ่มอากาศยาน กลุ่มเรือขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ลูกค้าภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค