3 มี.ค. วันสุดท้าย เปิดให้สักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ” ​ณ ท้องสนามหลวง

3 มี.ค. 67 วันสุดท้าย เปิดให้สักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ” ​ณ ท้องสนามหลวง จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานภาคเหนือ-อีสาน-ใต้

  • 5-8 มี.ค. ณ หอคำหลวง เชียงใหม่
  • 10-13 มี.ค. ณ วัด วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี
  • 15-18 มี.ค.67 ณ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (3มี.ค.67) จะเป็นวันสุดท้ายที่กระทรวงวัฒธรรม จะเปิดให้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ สนามหลวง  โดยจะเปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น. 

จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยเริ่มจากภาคเหนือ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  5-8 มี.ค. 67 ภาคอีสาน ณ  วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ที่ 10-13 มี.ค. 67 และภาคใต้ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 15-18 มี.ค.67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  ตลอดหลายวันที่ผ่านมา คึกคักมาก ประชาชน พุทธศาสนิกชน ได้เดินทางมากราบสักการะกันอย่างเนื่องแน่นตั้งแต่เช้าจรดค่ำคืน