สำนักนายกฯจับมือเอกชน จัดบริการ-ส่วนลด มอบความสุขปีใหม่

สำนักนายกฯจับมือเอกชน จัดบริการ-ส่วนลด มอบความสุขปีใหม่ มีทั้งการให้บริการประชาชน การอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงคูปองส่วนลดจากกลุ่มผู้ประกอบการ

วันนี้ (20 ธันวาคม 2566) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว “สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งความสุขปีใหม่ให้ประชาชน” โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ร่วมแถลง

ปลัดสำนักนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้จัดกิจกรรมและบริการพิเศษ เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี มีหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมและบริการเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการบริการและอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนทำหน้าที่แถลงร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในกำกับดูแล ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีทั้งการให้บริการประชาชน การอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงคูปองส่วนลดจากกลุ่มผู้ประกอบการ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ โดยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประชาชนชาวไทย และมีความสุข ความเจริญ ตลอดปี 2567