มท.1หารือผู้แทนธนาคารโลกร่วมมือขจัดความยากจน

นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Mr. Fabrizio Zarcone) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย

มท.1หารือผู้แทนธนาคารโลก(World Bank) ร่วมมือขจัดความยากจน กระชับความร่วมมือขับเคลื่อนงานในทุกมิติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

  • สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ
  • มุ่งบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

วันนี้ (30 ต.ค. 66) นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Mr. Fabrizio Zarcone) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โดยนายอนุทินกล่าวว่า ขอบคุณผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย และคณะฯ ที่ร่วมแสดงความยินดี และร่วมหารือข้อราชการในประเด็นความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารโลกได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกระทรวงมหาดไทย ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศและในระดับภูมิภาค

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย

และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง เช่น ด้านการบริหารจัดการน้ำ การรับมือกับสภาพภูมิอากาศ แนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อาทิเช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มุ่งเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบด้าน ผ่านกลไกผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยการพบปะหารือในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Mr. Fabrizio Zarcone) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย

นายฟาบริซิโอ กล่าวว่า ธนาคารโลกมีความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า) ตลอดจนโครงการคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ผลักดันขีดความสามารถของประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ สร้างเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถบรรลุเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Mr. Fabrizio Zarcone) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย

โดยปัจจุบันธนาคารโลกมีประเทศสมาชิกถึง 189 ประเทศสมาชิก สำนักงาน 130 แห่งทั่วโลก และสถาบันที่ดำเนินงานเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา จำนวน 5 สถาบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำว่า ธนาคารโลกประจำประเทศไทยได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งธนาคารโลกเชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมากยิ่งขึ้นในอนาคต